Lång väntan. Ivo kritiserar barnpsykiatrisk mottagning för att inte ha informerat om gällande väntetider till BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Foto: Mostphoto (genrebild)

Självmordsbenäget barn fick vänta 1,5 år på vård

Barnpsykiatrisk mottagning på Hisingen kritiseras av Ivo för att ha inte informerat om den långa väntetiden till Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och möjligheten att söka annan vårdgivare. Fallet gäller ett barn som enligt vårdnadshavarna var självmordsbenägen.

  • Publicerad 06:00, 28 sep 2019

Det dröjde sju månader innan Barnpsykiatrisk mottagning på Hisingen meddelade vårdnadshavarna till ett barn med psykisk ohälsa att väntetiden till Bup (Barn och ungdomspsykiatrin) var 1,5 år och att de hade rätt att söka sig till andra vårdgivare. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Kraftig ökning av antidepp till barn

Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) den bristfälliga informationen och hänvisar till patientlagen.

I kritiken mot Barnpsykiatriska mottagningen understryker Ivo att det är särskilt viktigt att vårdgarantin för neuropsykiatrisk utredning följs för unga personer och att de bör prioriteras.

I ett yttrande från verksamhetschefen framgår att mottagningen aktivt arbetar för att köpa utredningsplatser från andra upphandlade vårdgivare som sedan fördelas utifrån medicinska prioriteringar. Men beklagar samtidigt att de inte lyckats tillgodose vårdgarantin gällande neuropsykiatrisk utredning i det detta fall.

Ny app ska hjälpa unga med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa ökat 100 %

Enligt Folkhälsomyndigheten, har under det senaste decenniet andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos av läkare inom den specialiserade vården eller förskrivits psykofarmaka ökat med 100 procent.

År 2016 rapporterade Socialstyrelsen att närmare 190 000 barn och unga vuxna i Sverige hade sökt vård på grund av psykisk ohälsa.

Enligt föräldrarnas anmälan var barnet självmordsbenäget och i stort behov av en diagnos. Den långa väntan på utredning fick även negativa konsekvenser på skolgången.

Bortsett från att vårdgarantin inte levdes upp till och den bristfälliga informationen anser Ivo att patienten fick rätt vård under väntetiden.

Så ska fler unga med psykisk ohälsa få hjälp

Vårdgaranti i Västra Götaland - Barn- och ungdomspsykiatri,

Vårdgarantin innebär att du som patient ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård. Däremot reglerar vårdgarantin inte om vård ska ges eller vilken vård du ska få. Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om och när du kan få vård inom vårdgarantins gränser

Barn- och ungdomspsykiatri, besök inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid för besök till barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades.

Barn- och ungdomspsykiatri, fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar

Du ska erbjudas tid till fördjupad utredning/ behandling inom barn-och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar, räknat från den dagen beslut fattades.

Tecken på att ett barn mår psykisk dåligt

När barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt.

Barnet kan ha ett eller flera av dessa besvär:

arg och irriterad ledsen och orolig tröttare och mycket mindre energi än tidigare svårt att sova, sover för lite eller sover väldigt mycket annorlunda aptit svårt att koncentrera sig. ofta ha ont i magenont i huvudet eller må illa

Källa: Vårdguiden 1177

Trafiken – minut för minut

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57