Foto: Arkivbild: Markus Andersson

Skjutfältsbeslut kan komma plötsligt

Ett år närmar sig två och regeringens beslut om skjutfält i Södra skärgården dröjer än. – Det går aldrig att på förhand veta hur lång tid det tar, säger Jan Gutman, handläggare för ärendet.

  • Publicerad 12:00, 30 aug 2013

 När mark- och miljödomstolen skickade in sitt yttrande, i frågan om försvarsmaktens skjutfält i Göteborgs södra skärgård, i januari 2012 sas det lite löst att ett beslut kunde dröja så länge som ett år. Kommer det inte något beslut innan årsskiftet så har det tagit dubbelt så lång tid, men det är inte något konstigt, menar Jan Gutman som är ansvarig handläggare på Miljödepartementet.
– Man kan titta på liknande ärenden och erfarenheter från tidigare, men inget ärende är det andra helt likt.

Många ska tycka till

På regeringskansliet går ärendet under benämningen ”Överklagande i fråga om tillstånd enligt miljöbalken till militär verksamhet på Göteborgs skärgårdsskjutfält” och Jan Gutman berättar att det är under kontinuerlig beredning. Remissvar har kommit in från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Länsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Generalläkaren. Andra som getts möjlighet att yttra sig är Riksantikvarieämbetet, Göteborgs kommunstyrelse och miljö- och matnämnden i Göteborg.
– Vi har tittat på svaren och får se hur vi gör fortsättningsvis. Om vi behöver inhämta ytterligare synpunkter, säger Jan Gutman.    

Skriver brev
Förutom yttranden från myndigheter så får regeringskansliet in en hel del brevfrågor.
– Det är många som skriver in och som undrar var i processen vi ligger eller har mer specifika frågor och uttrycker oro över framtiden i skärgården vad gäller till exempel buller och artbestånd. Så vi svarar också på en hel del brev.
Jan Gutman berättar att ärendet handläggs till dess att miljöministern anser att det är färdigberett. Då tas beslut om att ärendet ska tas upp på regeringssammanträdet, där det slutgiltiga beslutet i frågan kommer att fattas.
Hur långt innan beslutet tas kommer allmänheten att få veta att det är på gång?
– Regeringen har en service där man någon dag innan regeringssammanträdet lägger ut en lista på sin webbplats över ärendena som kommer att tas upp på sammanträdet.
Och hur långt innan vet ni att det kommer att fattas ett beslut?
– Det är också precis innan. Förvaltningsärenden går i en särskild ordning och i denna ordning dras ärendet för vissa chefer. När det dragits för ministern och hon tycker att det är färdigberett så tas det upp på regeringssammanträdet, säger Jan Gutman.

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

Västra Götalands arbetsgivare borde skryta om tjänstepensionen

Debatt 27 september - Tjänstepensionens dag Nio av tio tycker att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder tjänstepension när de byter jobb – ändå nämner få arbetsgivare det i sina anställningsintervjuer. De arbetsgivare i Västra Götaland som...tisdag 27/9 13:00