Bäddar. Alexandra Andersson, arbetsledare på arbetsmarknadsenheten och Karin Lackéus, avdelningschef på park- och naturförvaltningen, fixar det sista i den stora sovsalen i den tidigare gymnastikhallen på Sandåsskolan. Foto: Johanna Roos

Skola i Hovås blir akutboende för ukrainska flyktingar

Göteborgs stad iordningsställer sammanlagt 270 tillfälliga övernattningsplatser för ukrainska flyktingar. Först att färdigställas är 70 sängplatser i Sandåsskolan i Hovås följt av 200 i Toftaåsens vård- och omsorgsboende i Västra Frölunda.

  • Publicerad 15:05, 18 mar 2022

Det blev en lite oväntad start, men det känns jätteviktigt och våra killar har gjort ett fantastiskt jobb under de senaste dagarna.

Migrationsverket arbetar just nu för fullt med att säkerställa tak över huvudet för alla ukrainska flyktingar som just nu strömmar till ankomstenheterna.

Planen var att Göteborgs stad skulle haft de första 70 evakueringsplatserna klara i torsdags, men nu ser det istället ut att dröja tills på måndag.

Stefan Bergman på Migrationsverket menar att man kommer att börja hänvisa personer till Göteborgs stads evakueringsboenden så snart som möjligt.

"Vi fokuserar just nu på vidareflytt inför helgen och försöker frigöra plats för de som ankommer då. Vi bokar bland annat ut mot kommunala evakueringsboenden i Halland och Västra Götaland, men inte Göteborg just nu. Det kommer vi att göra så snart vi kan", skriver han i ett mail till GöteborgDirekt.

Enbart sovsalar

Efter att Göteborgs stad inventerat sina lokaler kom man fram till att den nedlagda Sandåsskolan i Hovås och det tidigare vård- och omsorgsboendet Toftaåsen i Västra Frölunda lämpade sig som evakueringsboenden för flyktingar från Ukraina i väntan på placering i Migrationsverkets boenden.

För en vecka sedan fick park- och naturförvaltningen i uppdrag att iordningsställa de två fastigheterna och tanken är att 70 sängplatser i Sandåsskolan ska stå färdiga på måndag.

Våningssängarna är fördelade på sex sovsalar, varav en gammal gymnastikhall.

– Det finns inte många sociala ytor utan det blir bara en massa sängar. Ett kök finns, men maten kommer att levereras hit. Tanken är att det är väldigt kortsiktigt de allra första dagarna, säger Karin Lackéus, avdelningschef på park- och naturförvaltningen.

Oväntad start

Alexandra Andersson tillträdde sin tjänst som arbetsledare på arbetsmarknadsenheten i början av februari.

– Det blev en lite oväntad start, men det känns jätteviktigt och våra killar har gjort ett fantastiskt jobb under de senaste dagarna.

Förutom att skruva ihop sängar har mycket tid gått åt till städning och inköp av förnödenheter.

I samband med att de första flyktingarna flyttar in kopplar socialförvaltningen sydväst in sitt krisstöd och fritidsverksamhet för aktiviteter för barn och unga.

Behövs fler

Redan nu har många närboende kommit till Sandåsskolan för att erbjuda sin hjälp.

– Det kommer folk hela tiden, men vi hänvisar alla som vill stötta flyktingarna att vända sig till hjälporganisationerna, säger Karin Lackéus.

Enligt Stefan Bergman på Migrationsverket kommer man sannolikt att behöva fler evakueringsplatser.

"Samtidigt arbetar vi hårt med att anskaffa egna platser så att vi kan erbjuda ett mer långsiktigt boende", skriver han.

Vi är GBG

    Vi är GBG