Stängd. Primusskolan i Angered tvingades stänga på grund av bristfälliga lokaler i ett industriområde. Foto: Mostphoto

Skola i industriområde får ingen ny chans

Primusskolan med lokaler i ett industriområde i Lövgärdet tvingades stänga i juli. Skolan har överklagat men Förvaltningsrätten ändrar inte beslutet. Samtidigt försäkrar Grundskoleförvaltningen att alla elever har fått plats på ny skola.

  • Publicerad 05:30, 28 aug 2019

I början av juli beslutade Skolinspektionen att Primusskolan i Angered måste stänga. Orsaken var att bland annat att skolan som finns i ett industriområde, saknade bygglov och godkända lokaler för skolverksamhet.

Skolinpektionen stänger skola i Göteborg

Överklagat

Primus Utbildning har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten och anger att de har förhoppningar om att lokalfrågan kommer att lösas genom att verksamheten bedrivs i tillfälliga lokaler i väntan på permanent hyresavtal. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren tagit fram.

Men Förvaltningsrätten går på Skolinspektionens linje och menar att bristerna i lokalerna varit mycket allvarliga, och att myndigheten haft skäl för sitt beslut:

"Bristen på lokal är allvarlig eftersom tillgång till lokaler är en grundläggande förutsättning för att kunna bedriva utbildning. Huvudmannen för Primus skolan har inte kunnat uppvisa att Primusskolan har någon lokal att bedriva skola i när läsåret 2019/20 startar."

Elever på nya skolor

I och med stängningen av Primusskolan blev kommunen skyldig att erbjuda skolplats till alla berörda elever. Enligt Grundskoleförvaltningen är de 137 eleverna spridda över drygt 25 skolor och alla fått en plats inför höstterminen.

– Vi hade ett utmärkt samarbete med skolan och hade ett gemensamt föräldramöte, där vi pratade om hur det skulle gå till väga att söka ny skola. Det hände mitt i sommar och de som svarade fick sitt önskemål om det var möjligt och övriga har vi placerat utifrån var de bor, säger Christian Arensberg, planeringsledare på grundskoleförvaltningen i Göteborg.

Samtidigt anger Primus Utbildning i överklagan att de har för avsikt att starta skolverksamhet på nytt i januari 2020.

Primusskolan

Inriktning: Primusskolan är en friskola med islamisk profil.

Antal elever: 140 elever i årskurserna förskoleklass till årskurs 6.

Var: Samhalls gamla lokaler i ett industriområde i Gårdsten.

Källa: Göteborg Stad

Visa merVisa mindre