STÖK. En skola som har bristande studiero krävs på 200 000 kronor i vite. Foto: Mostphotos (genrebild)

Skola tvingas betala 200 000 kronor

En skola i Östra Göteborg hotades av ett miljonvite i januari förra året. Trots vissa åtgärder under 2019 är Skolinspektionen fortfarande inte nöjd och kräver nu 200 000 kronor för bristande studiero.

  • Publicerad 10:00, 7 mar 2020

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

En kommunal skola i Östra Göteborg krävs på 200 000 kronor i vite för brist på studiero. Det visar handlingar som nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Det är Skolinspektion som står bakom kravet efter bedömningen att huvudmannen, Göteborgs kommun, inte har åtgärdat alla de brister som påpekades redan i januari förra året.

Vid en granskning under hösten 2018 konstaterade Skolinspektionen allvarliga brister inom; trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling.

Resultatet blev då myndigheten hotade med ett vite på 1 200 000 i januari 2019 om problem inte försvann under året.

Gymnaieskola hotas av miljonvite

Skolinspektionens senaste bedömning från februari i år, visar att inom trygghet och åtgärder mot kränkande behandling har skolan förbättrat sig markant.

Men trots vissa åtgärder för att få en bättre studiemiljö har skolan inte lyckats fullt ut.

Det är framför allt ett par klasser på högstadiet där studieron fortfarande inte är acceptabel. Därav kvarstår kravet att skolan måste betala 200 000 kronor i vite.

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med vite. Det betyder att huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan bli tvungen att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen bestämmer i beslutet hur stort vitet ska vara. Om huvudmannen inte följer föreläggandet kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vitet. Pengarna går till statskassan.

Huvudmannen, alltså den som ansvarar för skolan, kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Källa: Skolinspektionen

Visa merVisa mindre