Åtgärder. Sjumilaskolan har tagit kontakt med lokalförvaltningen för att få fler säkerhetsåtgärder på plats. Det efter att en elev klättrat upp på berget på skolgården, tappat fotfästet och fallit ner. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: Mia Pettersson (arkiv)

Skolinspektionen granskar dödsolyckan på skolgård

Efter ett fall från en bergsknalle på Sjumilaskolan dog en elev i lågstadieåldern. Nu ska Skolinspektionen granska dödsolyckan och hur den kunde inträffa.

  • Publicerad 10:50, 28 mar 2022

Den 2 mars skedde den tragiska olyckan inne på Sjumilaskolans skolgård. Under lunchrasten skulle eleven klättra upp på den bergsknalle som finns inne på gården, men tappade fotfästet och föll ner.

Enligt incidentrapporten som upprättades efter olyckan var personal och äldre elever snabbt vid den skadade elevens sida. Hen ska inte ha varit avsvimmad utan kunde tas till skolsköterskan för undersökning. När elevens tillstånd försämrades larmades ambulans och föräldrarna kontaktades.

Eleven vårdades på Sahlgrenska sjukhus med livshotande skador och avled några dagar senare.

Lågstadieelev död efter fall på skolgård i Göteborg

Efter händelsen inleddes flera utredningar av bland annat polisen samt Arbetsmiljöverket. Nu står det klart att Skolinspektionen ska utreda tillsynsansvaret över eleven som dog.

Vill sätta upp fler staket

I en begäran om yttrande vill Skolinspektionen att Sjumilaskolan ska svara på hur tillsynen av eleverna sett ut vid den aktuella händelsen. Myndigheten vill också ha svar på om det tidigare inträffat incidenter på platsen samt om skolan fått in signaler från vårdnadshavare eller elever som upplevt risker med platsen.

Skolverket vill även veta vilka slags åtgärder som skolan själva redan har infört eller ämnar vidta.

I Sjumilaskolans incidentrapport står det att lokalförvaltningen kontaktats för att de ska sätta upp fler staket eller andra hinder på platsen. Vid olyckstillfället fanns staket för att hindra elever att ramla ner från bergets topp, men ingenting som stoppade elever från att klättra upp på berget. Efter olyckan ställdes kravallstaket på marken vid berget för att förhindra klättring.

Vi är GBG