Skolornas digitala utmaning

Med start hösten 2018 ska digital kompetens genomsyra ämnena i skolan. Något som kommer kräva fortbildning av lärare och nya digitala verktyg för eleverna. – Visionen och ambitionen är att vi ska klar det här, säger Karin Pleijel, skolkommunalråd (MP).

  • Publicerad 07:00, 26 nov 2017

Skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningar för att kunna fungera som medborgare i en tid när digitaliseringen förändrar samhället, arbetsmarknaden och våra sätt att leva och vara. Det skriver regeringen på sin hemsida där de redogör för beslutet som togs i början på mars om att öka den digitala kunskapen i skolorna.

– Sveriges skolor står inför en stor utmaning då det skiljer sig väldigt mycket från skola till skola hur långt de kommit i det här arbetet, säger Anders Thoresson, frilansjournalist och föreläser för Internetstiftelsen, IIS.

Trots att det är en stor omställning för skolorna tycker Karin Pleijel att det är hög tid att det sker.

– ​Det här är både angeläget och välkommet, alla elever oberoende bakgrund måste få den digitala kunskap de behöver i dagens samhälle. Våra grannländer är långt före oss och vi måste ligga i framkant, säger hon.

Beslutet från regeringen kommer att påverka de flesta skolämnena, i matematik och tekniken kommer man se inslag av programmering och samhällskunskapen samt svenskan kommer att genomsyras av källkritik och frågor kring det digitala samhället. Men både en ekonomisk och resursmässig satsning kommer att behövas för att det ska bli verklighet till höstterminen 2018.

– Vi kommer behöva ta det här i tre steg först fokuserar vi på att se till så alla matte, svenska och samhällskunskapslärare känner sig trygga i det här när höstterminen startar, säger Marie Sandstig, områdeschef för grundskola Askim-Förlunda-Högsbo.

Inom Göteborgs Stad har man påbörjat en kartläggning över hur långt Göteborg kommit i arbetet.

– Vi har hittills lagt väldigt lite pengar till det här men min känsla är att vi trots det ligger över snittet men exakt hur långt vi kommit vet vi säkert när kartläggningen är klar, säger Marie Sandstig.

Kommer skolorna vara klara med den digitala omställningen till nästa höst?

– Visionen och ambitionen är att vi ska klar det här men det finns en risk att det inte håller hela vägen men vi ska inte ge upp. Samtidigt hoppas jag att digitaliseringen är något som gör att lärarna känner sig stärkta, säger Karin Pleijel och fortsätter:

– Men det är lika viktigt att veta hur och när digitala lärverktyg ska användas, som att veta när de ska väljas bort, och vilka konsekvenser, både positiva och negativa, som de digitala miljöerna för med sig. 

Vi är GBG

    Vi är GBG