Kränkande behandling. Pappan till barnet är mest besviken över att hans barn, som då gick på lågstadiet, inte fick det särskilda stöd som hen hade rätt till. Foto: Johanna Roos

Skolpersonal höll fast elev – krävs på skadestånd

En friskola i Västra Frölunda ska betala 120 000 kronor i skadestånd till ett barn på lågstadiet som under flera år utsatts för kränkande behandling av skolpersonal. Det beslutade Barn- och elevombudsmannen den 24 maj.

  • Publicerad 05:30, 1 jun 2021

Lärarna har självklart varit i en fruktansvärd situation vilket lett till att man agerat i frustration och desperation.

I januari i år beslutade Skolinspektionen att Ebba Petterssons Privatskola i Västra Frölunda brutit mot skyldigheten att motverka kränkande behandling gällande en lågstadieelev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

Under utredningen, som pågått under två års tid, granskades ett 40-tal allvarliga händelser där man slutligen konstaterade att skolpersonal agerat felaktigt vid nio tillfällen.

Barn- och elevombudet, BEO bedömer att det är visat att barnet blivit utsatt för kränkande behandling av skolpersonal vid sex tillfällen.

Det ska bland annat ha handlat om långvariga fasthållningar, vid ett tillfälle ska barnet ha lagts ner på golvet och hållits fast i armar och ben.

Mot bakgrund av händelserna anser BEO att huvudmannen ska betala ett skadestånd på 120 000 kronor till familjen.

Stöket fortsätter på kritiserade skolan

Dåliga förutsättningar

Vid bedömningen av beloppets storlek har man bland annat tagit hänsyn till att eleven har behov av särskilt stöd. Eftersom situationen varit väl känd för skolan anser man att huvudmannen borde ha sett till att det funnits en beredskap hos personalen att bemöta oönskade beteendet, utan att samtidigt utsätta eleven för kränkande behandling.

Enligt pappan till barnet har vårdnadshavarna upprepade gånger efterfrågat stöd, men utan att ha fått det tillräckligt tillgodosett.

– Vårt barn har stora svårigheter och det har resulterat i svåra situationer med mycket utåtagerande. Ansvaret anser vi ligger hos rektor och huvudman som inte kunnat ge personalen rätt förutsättningar.

– Lärarna har självklart varit i en fruktansvärd situation vilket lett till att man agerat i frustration och desperation.

Här är skolan som eleverna väljer bort

"Tragiska händelser"

Han menar att barnets situation nu förbättrats avsevärt, dels tack vare en ställd diagnos och medicinering.

Den 14 juni ska skolan svara BEO och rektorn Eva Davéus vill därför inte vidare kommentera ärendet, men skriver i ett mail till tidningen:

– Detta är tragiska och mycket komplicerade händelser som också framgår av skolinspektionens granskning. Det är en självklarhet att skolan har en nolltolerans gällande kränkande behandling.

Vi är GBG