Axel Darvik (L) menar att tidiga satsningar nu gett resultat, vilket landat i stabila kunskapsresultat trots två år av pandemi. Foto: Johanna Roos

Skolresultat: Inga förbättrade betyg för Göteborgs nior

Andelen niondeklassare i Göteborg som går ut grundskolan med gymnasiebehörighet är i stora drag oförändrad mot i fjol. Det visar de preliminära skolresultaten som presenterades under onsdagen.

  • Publicerad 05:30, 23 jun 2022

I höstas sjösattes en helt ny skolorganisation i Göteborg med nya skolområden och skolledningar.

Att döma av de preliminära kunskapsresultaten, som grundskoleförvaltningen presenterade under onsdagen, har omorganisationen ännu inte gett någon större effekt för slutbetygen i årskurs nio och behörigheten till gymnasiet.

Grundskolenämndens ordförande Axel Darvik (L) menar att man måste ge det mer tid.

– Jag tror inte att en sådan omorganisation ger så snabba effekter. Möjligtvis har det haft effekten att man lyckats få in starkare ledningsteam. Rektorn är inte själv att leda skolan utan har även ett antal biträdande rektorer. Det gör också att man har mer tid att jobba med de här ordningsproblemen som en del skolor haft.

Högre betyg med språket som röd tråd

Minskar i sexan

I de yngre årskurserna ökar däremot resultaten försiktigt och pojkarnas resultat fortsätter generellt att öka i förhållande till flickors.

– Det är roligt att se att pojkarnas resultat förbättras. Det kan mycket väl ha koppling till de satsningar vi gjort på trygghet och studiero i skolorna. Vi ser att det påverkar pojkar mer generellt, säger Axel Darvik.

Undantaget är årskurs sex där andelen elever som når målen i alla ämnen minskar, något som generellt sett har stor betydelse för slutbetyget i årskurs nio.

Särskilt minskar resultaten i matematik, något som Axel Darvik menar kan vara en effekt av distansarbete och mycket vikarier till följd av pandemirestriktionerna.

– Matematik är ju ett ämne som, om du fastnar på ett steg, är svårt att komma vidare till nästa.

Skola. Bosse Parbring (MP), 2:e vice ordförande i grundskolenämnden, menar att Alliansen inte gett skolan tillräckliga ekonomiska förutsättningar.

Om han säger att vi har sparat på skolan så kan han ju inte räkna.

Miljöpartiet riktar nu kritik mot Alliansen, som man menar inte satsat tillräckligt på skolan.

– Vår förväntan i Miljöpartiet när vi lämnade över styret till alliansen 2018 var att nu är organisationen riggad för ökade resultat. Men Alliansen har inte gett skolorna tillräckliga ekonomiska förutsättningar. Istället har Alliansen valt att spara på skolan. Att Liberalerna i det läget går till val på att sänka skatten är provocerande, säger Bosse Parbring (MP), 2:e vice ordförande i grundskolenämnden.

Så vill politiken stärka skolor i utsatta områden

"Säkraste garantin"

Han menar att sammantaget har utvecklingen av skolresultaten i Göteborg de senaste åren varit alldeles för svag.

– Jag är särskilt bekymrad över att så många elever fortfarande inte är godkända för vidare studier till gymnasiet. Att klara skolan med godkända betyg är den säkraste garantin för att få ett bra liv och inte riskera att hamna i kriminalitet.

Han menar också att likvärdigheten över staden också är för dålig.

– Fortfarande har elever i utsatta områden sämre förutsättningar, säger Bosse Parbring.

"Inte tas från skolan"

Axel Darvik slår ifrån sig kritiken och menar att Alliansen tvärtom ökat elevpengen till skolorna varje år.

– Om han säger att vi har sparat på skolan så kan han ju inte räkna. Vi har kunnat göra tidiga satsningar som vi nu ser ger resultat i form av stabila resultat trots två år av pandemi.

Han medger att Liberalerna vill sänka skatten, men att de pengarna inte ska tas från skolan.

– Det skulle jag aldrig gå med på. Vi vill istället stoppa expansionen av kommunala bolag och jag har varit tydlig med att det är därifrån pengarna ska tas.

Så här gick det för eleverna i Göteborg:

Preliminära resultat vårterminen 2022:

Årskurs 9

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 9 ökar med 0,1 procentenheter. Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram är oförändrad (78,4 %). Det genomsnittliga meritvärdet ökar med 0,3 meritpoäng.


Årskurs 6

Andelen elever som når målen i alla ämnen i årskurs 6 minskar med 0,7 procentenheter.


Årskurs 3

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 3 (svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorientering och naturorientering) ökar med 1,2 procentenheter.


Årskurs 1

Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 1 (bedömningsstöd läsförståelse) ökar med 1,6 procentenheter.


Förskoleklass

Andel elever som kan uppvisa intresse/förmåga i samtliga aktiviteter i kartläggningsmaterialet ökar (1,3 procentenheter)

Källa: Göteborgs stad

Visa merVisa mindre

Krönikor

Axelsson: Så blev nationaldagen röd

Krönika Tradition. Sparkade ut annandag pingst Början på året, vår och vinter, kryllar det av röda dagar i almanackan. Men så har det inte alltid varit. Helgdagar ha tillkommit och tagit bort under åren. Vårt senaste tillskott är nationaldagen.måndag 6/6 11:10

Konsumentfrågan

Så gör du om ditt bagage skadas på flyget

Konsument Konsumentfrågan: Flyg, telefonförsäljare, husdjur Vad gör man bagaget från flyget är skadat, måste man verkligen prata med telefonförsäljare och vad gäller vid köp av husdjur från uppfödare nu när nya konsumentköplagen trätt i kraft?...onsdag 22/6 15:04

Debatt

"Ombildningar borde vara en icke-fråga"

Debatt Att Göteborgs politiker gör ombildningar av hyresrätter till en valfråga vittnar om bristande förmåga att ta itu med de större frågorna, skriver Mikael Larsson och Simon Vajedi, för Medborgerlig...onsdag 3/8 8:47