TAS NED. De båda hästkastanjerna står längs gångvägen upp från Parkgatan mot Haga kyrkoplan. Foto: Göteborgs Stad.

Skulle skyddas: Nu tas hästkastanjer i Haga ned

Två hästkastanjer på Haga kyrkoplan som egentligen skulle skyddas från bygget av Västlänken tas nu ned. Samtidigt minskar den totala påverkan på området menar Trafikverket.

  • Publicerad 15:46, 18 sep 2020

De båda hästkastanjerna ingick i åtgärdsprogrammet från 2015 där Trafikverket och Göteborg stads plan var att träden skulle skyddas i arbetet med Västlänkens station Haga. Träden skulle få en skyddskonstruktion mot den del som vetter mot schaktet, men nu har planerna ändrats.

Kulturhistoriskt träd välte i Haga

Ytterligare hästkastanj nedtagen i Haga

Trafikverket behöver ersätta en bergpelare, mellan de två stationsrummen, med en betongpelare. På så sätt minskar också stationsutrymmet med tio meter. De båda hästkastanjerna hamnar mitt i spontlinjen vilket innebär att de måste tas ned den 22 eller 23 september.

– Den totala påverkan kommer minska eftersom stationens bredd minskar, men lokalt drabbas de två träden på grund av var de står, säger Karin Malmquist, Trafikverkets delprojektledare Haga Västlänken.

Heta känslor kring trädflyttarna

Andra träd har ni kunnat flytta – varför gör ni inte det den här gången?

– Dels står träden illa till – nära berget, dels står de för nära varandra. I de andra fallen har man kunnat bygga ungefär som en kista runt, det går inte här. Då är det omöjligt.

Är fler träd hotade?

– Inte på Haga kyrkoplan. Inte träd som vi tidigare inte sagt att de ska tas ned, säger Karin Malmquist.

De både hästkastanjerna blir nu i stället ved som kommer köras till en av stadens biodepåer där de blir hemvist för mossor, lavar, svampar och djur som lever i död ved.

Fakta om träd som berörs av Västlänken

Omkring 1500 träd berörs av bygget av Västlänken. De har alla inventerats av staden och Trafikverket för att klargöra trädens hälsa, ålder och art. Inventeringen ligger till grund för hanteringen av träden. 

Av de inventerade träden bevaras cirka 700 på plats. 300 bevaras genom att de flyttas – antingen permanent eller tillfällig för att flyttas tillbaka till staden med start 2021. Ett exempel på träd som ska flyttas tillbaka är de cirka 70 lindarna i Nya Allén i Haga som nu står på plantskola.

De 500 träd som bedömts inte klara en flytt eller de påfrestningar som de skulle utsättas för om de står kvar under byggtiden tas ner. Trafikverket kommer att kompensera Göteborgs Stad för de träd som tillhör staden och som tas ner i samband med bygget av Västlänken. Det handlar framförallt om att plantera nya träd men också om att stärka bland annat rekreativa värden och tillgänglighet.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre