Arbetsmiljölarm. Ett skyddsombud får inget gehör från en arbetsgivare på särskilt boende. Foto: Gabriel Tjulander/ Mostphotos

Skyddsombud slår larm på boende i södra Göteborg

Ett skyddsombud på ett särskilt boende kräver att arbetsgivaren slutar använda personalen som en bemanningspool. "Personalen är en slit och slängprodukt", skriver skyddsombudet.

  • Publicerad 14:09, 7 aug 2019

Ett skyddsombud har slagit larm på ett boende för personer med funktionsnedsättning i södra Göteborg.

Skyddsombudet skriver att arbetsmiljöproblemen är kända sedan tidigare och att hen begärt att få svar från sin chef förut men inte fått det.

"Detta innebär att personalen är en slit och slängprodukt som man kan utnyttja när som helst". skriver skyddsombudet i ett brev till Arbetsmiljöverket.

I skrivelsens slår hen ned på hur personalen flyttas runt mellan olika enheter för att lösa personalbrist. Detta skapar en stressig arbetsmiljö som leder till psykosocial ohälsa skriver skyddsombudet.

Men personalen har inte fått gehör för sina klagomål och nu vänder de sig till Arbetsmiljöverket och begär att de ingriper. I den 6:6-anmälan som gjort skriver skyddsombudet att de haft ett möte med arbetsgivaren men att inget där efter hänt.

"Har haft ett möte som inte gav något mer än att arbetsgivaren inte delade skyddsombudets verklighet", står det att läsa i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Om 6:6-an

6.6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.

Vi är GBG

    Vi är GBG