Slakthusområdet på tur att utveckas

Arbetet med att utveckla Slakthusområdet är i startgroparna. Nu är det dags för göteborgarna att tycka till om vad som ska hända med området.

  • Publicerad 11:20, 28 nov 2021

2018 tog byggnadsnämnden beslutet att man skulle upprätta ett program för att utveckla Slakthusområdet.

Huvudmålet är att skapa ett än mer levande område som är sammanknutet med resten av Gamlestaden. Detta samtidigt som man bevarar Slakthusområdets kulturhistoriska miljö.

– Det är också ett område med fantastiska möjligheter. Närheten till Säveån och Gamlestaden öppnar för möjligheteten att forma en levande, vattennära och central stadsdel, säger Ivana Markovic, projektledare på stadsbyggnadskontoret, till nättidningen Vårt Göteborg.

Nu har stadsbyggnadskontoret presenterat ett program för området. Målet är att utreda förutsättningarna att komplettera området med bostäder, verksamheter, offentliga och gröna miljöer. Programmet ska även visa var detta är lämpligt och i vilken omfattning.

"Stor knutpunkt"

För att området ska bli mindre avskuret från resten av stadsdelen ska programmet även visa hur infrastrukturen bör utvecklas för att på så sätt knyta samman staden.

– Slakthusgatan ska bli en mer stadsmässig gata med utbyggnad av ett nytt Slakthusmot och vi ska stärka kopplingen till Gamlestaden samt det centrala och östra delarna av Göteborg. Med en stor knutpunkt för kollektivtrafik nära finns goda förutsättningar för att både umgås och jobba i Slakthusområdet, säger Ivana Markovic.

Deadline 14 december

Nu ligger programmet ute för samråd. Det innebär att göteborgarna har möjlighet att ta del av programmet och påverka dess utformning genom att komma med sina egna synpunkter och åsikter.

Det kan man göra via e-post eller post till stadsbyggnadskontoret fram till den 14 december.

Krönikor

Därför dansar Knut ut julen

Krönika Tradition. Tjugondag Knut – 13 januari Enligt visan varar julen “än till påska”. Men så länge vill nog ingen ha kvar julpyntet. Historiskt har det i Sverige funnits två datum som sätter punkt för högtiden.torsdag 13/1 10:20

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21