Slåss för sin överlevnad

Efter nödropet från Göteborgs Fotbollförbund om att ungdomsfotbollen håller på att dö ut i de mest utsatta områdena stämmer nu fler idrottsföreningar in i kören. "Jag satt mest och grät i julas, men vi går i alla fall ner med flaggan i topp", säger Helga Valdimarsdottir, ordförande i Angered boxing club.

  • Publicerad 05:30, 25 jan 2018

Efter Göteborg Direkts artikel om krisen för stadens, och framför allt förorternas, ungdomsfotboll har flera föreningar i Angered hört av sig.

Läs mer: Fotbollen hotad i förorterna

De menar att problemen är lika allvarliga i stora delar av Angereds idrottsföreningsliv och har nu startat ett upprop riktat till kommunen. På Angereds boxing club som grundades 1983 menar man att läget är så akut att man kommer tvingas lägga ner verksamheten i år.

– Vi får vår hyra höjd med 30 procent till drygt 50 000 i månaden. Att kalla det marknadsmässigt är ett skämt. Vi klarar inte det. Om kommunen ska ha kommunala bolag som inte stöttar den politik man vill föra så kan man lika bra privatisera dem. Higab och Lokalförvaltningen gör att många föreningar går under, säger Helga Valdimarsdottir, ordförande i Angereds boxing club.

Förutom hyran är de största hindren även här den knöliga administrationen och svårigheten att locka tränare och ledare som kan jobba ideellt.

– Vi kopplar tränarbristen mycket till alla ökade krav som kommunen ställer och som hamnar i de ideella ledarnas knän. Det ska göras likabehandlings- och jämlikhetsplaner och redovisas på ett visst vis. I år får vi inget aktivitetsstöd för att vi inte redovisade i rätt system trots att vi var på idrotts- och föreningsförvaltningen och bad om hjälp flera gånger.

– De går inte in med några utbildningsinsatser, infomöten eller stöd. De gör det väldigt svårt för oss att bedriva barn- och ungdomsverksamhet.

Men varför redovisar ni inte i rätt system?

– Det har varit svårt för oss att få till utbildningar och dessutom är det gjort för lagidrotter. Det skulle bli ett enormt merarbete för oss. Jag skulle vilja att man bara hade ett system till både stat och kommun för att söka bidrag.

Även GIK Wasaiterna som bedriver handbollsverksamhet för ungdomar i Angered beskriver läget som ansträngt. Frånvarande föräldrar och brist på sponsorer anser man vara de största hoten mot föreningen.

– Det är riktigt illa. Vi har fruktansvärt svårt att få tag i ledare och få föräldrar att engagera sig. Vi har tappat hälften av våra medlemmar de senaste två åren, bland annat för att föräldrarna inte ställer upp och skjutsar till matcher. Det har blivit som ett dagis där föräldrarna lämnar in sina barn medan de sticker och gör andra saker. Det känns som att den ideella modellen är på utdöende, säger Anders Blom, ordförande i föreningen.

Vad skulle ni själva kunna göra annorlunda?

– Vi engagerar oss i Street games och har open court en gång i veckan för att ge ungdomar chansen att prova på handboll och vi är i skolorna och håller handbollslektioner. Vi kanske skulle anstränga oss mer för att nå ut till föräldrarna om hur viktigt det är med deras stöd och att ungdomarna rör på sig. Men vi har heltidsjobb vid sidan om detta och det är svårt att nå ut när nästan inga dyker upp på föräldramötena.