Covid-19. Antalet unga smittade av covid-19 ökar i Västra Götaland. Den brittiska mutationen tros vara en stakt bidragande faktor. Foto: Magnus Binnerstam

Smittskyddsläkaren: "Inga stora påskfiranden"

Smittspridningen är fortsatt hög i Västra Götalandsregionen. Det är den brittiska mutationen som tros ligga bakom ökningen.

  • Publicerad 14:20, 24 mar 2021

Coronafallen bland de allra äldsta har minskat som en effekt av vaccinet. I stället syns nu en ökning bland skolbarn i alla åldrar, från lågstadiet till gymnasiet.  Personer i 40-årsåldern är också en grupp där smittan ökar.

– Vi har fortsatt en hög smittspridning i regionen. En bidragande orsak är att vi har fått in den brittiska varianten som är mer smittsam. Den dominerar nu i regionen, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland på en pressträff.

Utifrån det aktuella läget förlängs nu de skärpta regionala restriktionerna till 18 april.

– Vi står inför en högtid. Det blir den andra påsken under pandemin och även i år kan det inte bli några stora påskfiranden. Alla måste ta ansvar och inte utsätta sig själva eller andra för smitta, säger Thomas Wahlberg.

Just nu kräver 47 personer intensivvård på regionens sjukhus.  På Sahlgrenska har fler lagts in den senaste tiden medan på övriga sjukhus är nivån stabil eller något lägre.  

– Det är svårt att vet var det tar vägen nu. Vi vill inte ha en hög tredje våg, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Antikroppstest

Samtidigt införs nya regler kring antikroppstest. Det handlar om att från och med 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde.

De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Krönikor

Vem tar ansvar när framtidens byggstenar faller?

Krönika Analys. GöteborgDirekts reporter om skolgranskningen En lärare i grundskolan, som valt att ägna sitt yrkesliv åt barnen, som lägger grunden för deras framtid, går till jobbet med en klump i magen… måndag 31/5 11:25

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

Bilar, bilar och mer bilar

Debatt Replik: Bilar i centrum Det finns ett ökat intresse för att ta sig fram med elsparkcykel, elcykel och cykel som alternativ till privatägd bil… fredag 11/6 16:00