Covid-19. Antalet unga smittade av covid-19 ökar i Västra Götaland. Den brittiska mutationen tros vara en stakt bidragande faktor. Foto: Magnus Binnerstam

Smittskyddsläkaren: "Inga stora påskfiranden"

Smittspridningen är fortsatt hög i Västra Götalandsregionen. Det är den brittiska mutationen som tros ligga bakom ökningen.

  • Publicerad 14:20, 24 mar 2021

Coronafallen bland de allra äldsta har minskat som en effekt av vaccinet. I stället syns nu en ökning bland skolbarn i alla åldrar, från lågstadiet till gymnasiet.  Personer i 40-årsåldern är också en grupp där smittan ökar.

– Vi har fortsatt en hög smittspridning i regionen. En bidragande orsak är att vi har fått in den brittiska varianten som är mer smittsam. Den dominerar nu i regionen, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland på en pressträff.

Utifrån det aktuella läget förlängs nu de skärpta regionala restriktionerna till 18 april.

– Vi står inför en högtid. Det blir den andra påsken under pandemin och även i år kan det inte bli några stora påskfiranden. Alla måste ta ansvar och inte utsätta sig själva eller andra för smitta, säger Thomas Wahlberg.

Just nu kräver 47 personer intensivvård på regionens sjukhus.  På Sahlgrenska har fler lagts in den senaste tiden medan på övriga sjukhus är nivån stabil eller något lägre.  

– Det är svårt att vet var det tar vägen nu. Vi vill inte ha en hög tredje våg, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Antikroppstest

Samtidigt införs nya regler kring antikroppstest. Det handlar om att från och med 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

Folkhälsomyndighetens bedömning är att antikroppstestning på individnivå i de flesta fall endast har ett begränsat värde.

De rekommenderar att antikroppstestning i fortsättningen endast ska genomföras vid medicinsk indikation, för att kartlägga immunitet eller vid genomförande av studier.

Krönikor

Axelsson: Göteborg var kallare förr

Krönika Tradition. Det är ett faktum att kalla dagar i Göteborg känns kallare än på många andra platser på grund av vindarna. Men vintern 2021 är långt ifrån någon rekordvinter, åtminstone än så länge. torsdag 11/3 16:10

Konsumentfrågan

Så länge kan du få vänta på pengar när du ångrat ett köp

Konsument Konsument Får man verkligen höja priset på en vara från en dag till en annan och hur länge ska man behöva vänta på pengarna när man ångrat ett köp? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. fredag 9/4 13:20

Debatt

Attenius (S): Alla unga ska kunna ta sig runt i Göteborg

Debatt Socialdemokraterna Att spela fotboll på Heden, bada i Delsjön eller gå på Liseberg har gett många av oss göteborgare sommarminnen för livet. Den möjligheten bör utsträckas till alla skolelever, oavsett föräldrarnas inkomst. tisdag 6/4 13:00