Det är torsdag eftermiddag och i ett stort tält på Ringön sitter en brokig skara och fikar. Det är tredje gången gruppen samlas här för att lära sig hur man bygger en husbåt.

– Idag ska vi sätta takstolar och montera fönster, berättar snickaren och arbetsledaren Andreas Börjesson för deltagarna.

"Anna" blir den tredje husbåten som Andreas bygger, den första ligger vid Tingstad och på den bor han själv sedan 20 år tillbaka.

Det är totalt 20 personer som deltar i byggprojektet, uppdelat i två grupper som bygger varsin kväll i veckan. Projektet är det första som Egnahemsfabriken Ringön genomför, en avknoppning från Egnahemsfabriken Tjörn.

Husbåten Anna initierades av det franska arkitektkontoret Quatorze som en del av EU-projektet Merging där målet är att hitta ny vägar till integration genom bygginitiativ.

Åsa Isacson är samordnare på Egnahemsfabriken Ringön och är en av dem som driver initiativet, och själva byggandet är bara en del.

– Vi vill ju skapa en hållbar modell för hur man kan bygga tillsammans och bo centralt vid vatten utan att det spräcker banken.

Dagens arbete drar igång. Andreas delar upp deltagarna i smågrupper. Några börjar sätta fast fästen till takstolarna som andra står och monterar ihop medan Andreas instruerar och svarar på frågor.

Det tar inte lång tid innan alla är igång och arbetet rullar på, trots att erfarenheterna är vitt skilda.

– Vissa har aldrig hållit en hammare eller skruvdragare innan. Första veckan var det mycket mer rädsla, men nu jobbar de på och hjälper varandra, berättar Andreas.

– Och det är ju lite det som är vår ideologi, flikar Åsa Isacson in.

– Alla kan om man bara släpper sargen och har någon som kan vägleda, fortsätter hon.

Intresset för att delta på kursen har varit stort och det är män och kvinnor i åldrarna 20-70 som arbetar sida vid sida.

Vid en arbetsbänk står Katinka Randin och sätter fast det sista beslaget på en av takstolarna tillsammans med en av de andra deltagarna. Hon hoppas att hon ska lära sig tillräckligt för att kunna fixa till sin nedgångna stuga i Sjöbergen.

Men gemenskapen är minst lika viktig.

– Jag förstår inte varför man ska göra saker själv, det är ju roligare tillsammans, säger hon.