Sökes: Blodgivare med klös

Låt din katt bli superhjälte! Det är uppmaningen från Blå Stjärnans Djursjukhus som just nu är i akut behov av blodgivarkatter. ”Det kan gälla liv och död”, säger veterinärerna.

  • Publicerad 08:10, 18 mar 2019

Det kan gälla liv och död.

SUPERHJÄLTE. Svinto med Lovisa på Blå Stjärnans Djursjukhus Foto: Lindha Arwidsson

LADDA NER VÅR APP: IphoneAndroid

Är din innekatt mellan 1 och 5 år, väger minst 4,5 kilo, vaccinerad mot kattpest och -snuva, inte mottagit blodtransfusion eller rest utanför Norden? Och är lugn och lätthanterlig?

Då uppfyller din katt kriterierna för att bli blodgivare. Just nu är Blå Stjärnans Djursjukhus på Hisingen i stort behov av kattblod.

– Det är en jätteviktig del av intensivvården att ge kunna ge blodtransfusioner. Men det är svårt att få in nya kattblodgivare. Många känner inte till det och många katter kvalar inte in, säger Ellen Lundquister Udd, specialistdjursjukskötare inom akut- och intensivvård.

Blå Stjärnan har haft en kattblodbank sedan år 2007. Tillgången på blod är livsviktigt för katter som förlorar blod genom en skada men det kan även handla om sjukdomar som orsakar blodbrist.

– Eller om en katt får i sig råttgift, vilket gör att de börjar blöda invärtes. Det finnas många olika anledningar till att en katt behöver nytt blod.

Tre blodgrupper

Katter har tre blodgrupper; A, B och AB. Utmärkande är att katter inte har en universal blodgrupp som kan ge till alla, vilket både människor och hundar har. Det innebär att djursjukhuset måste ha tillgång till alla tre blodgrupperna.

A är vanligaste och den har de flesta hus- och blandraskatter. B är mer ovanlig men finns hos vissa raser medan AB är mycket sällsynt.

– Det som vi sparar i banken är A-blod eftersom det går åt mest. Katter med andra blodgrupper ringer vi in vid behov, säger Ellen Lundquister Udd.

Finns intresse av att låta sin katt lämna blod får man först komma på ett besök där katten genomgår en grundlig undersökning.

– Vi tittar bland annat på hur inre organ mår och om det finns några smittsamma sjukdomar. Vi bedömer också beteende och stressnivå väldigt noga när de är här. Det är inte meningen att man ska tvinga till sig blodet utan katten ska tycka att det är helt okej att vara hos oss över dan.

Hur påverkas katter som ger blod?

– Förhoppningsvis inte så mycket. Vi tar en blodmängd som de klarar av precis som på människor. Det som är skillnad är att katter måste sövas ner lite lätt, eftersom man tar blodet från en stor ven på halsen och katter vill ju inte ligga still, säger Ellen Lundquister Udd.

Nu har personalen på Blå Stjärnan förhoppningar att fler kattägare ser värdet i att låta sin katt bli blodgivare – en hjälte.

– Vi hoppas att fler vill ställa upp och låta deras katter ge blod.  Det kan gälla liv och död.

Blodgivare

Djurskjukhuset Blå Stjärnan har olika blodbanker för katter och hundar.

Hund och katt kan inte donera blod till varandra, därför behöver man separata blodbanker. Respektive djurslag har dessutom flera olika blodgrupper.

Katt- och hundblodgivare donerar blod tre till fyra gånger per år, men mängden skiljer sig.

Kriterier för katt:

Katten skall vara mellan 1-5 år Den skall väga minst 4,5 kg Katten skall vara vaccinerad mot kattpest och kattsnuva Katten får själv inte ha mottagit en blodtransfusion Katten får inte vara importerade eller ha rest utanför Norden Den skall vara lugn och lätthanterad Den skall vara en innekatt (delvis utevistelse i koppel är OK) Honkatter får inte ha fött ungar.

Kriterier för hund:

Hunden ska vara mellan 1-4 år vid inskrivning. Hunden ska väga minst 27 kg Tik får ej ha varit dräktig eller ha dräktighet planerad Hunden får inte själv ha tagit emot en blodtransfusion Hunden får inte vara importerad eller resa utomlands eller planera utlandsresa 
(undantag kan göras för vissa länder inom EU –fråga oss om det är aktuellt) Hunden ska vara ID-märkt  Hunden ska vara lugn och välhanterad och kunna ligga stilla på sidan i ca 5-10 min

BLODGIVARE. Svinto är en av blodgivarkatterna på Blå Stjärnans Djursjukhus. Här med Ellen Lundquiser Udd. Foto: Lindha Arwidsson

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG