ANMÄRKNING. Lundby är enda stadsdelsnämnden som från en allvarlig anmärkning i Stadsrevisionen efter en granskning av verksamhetsåret 2018. Foto: Carina Andreasson

Staden granskas: En stadsdel får allvarlig kritik

Allvarliga brister inom delar av socialtjänsten i Lundby. Det är domen efter Stadsrevisionens granskning av verksamhetsåret 2018. ”Det är två väldigt utsatta grupper som drabbas”, säger Stadsrevisionens ordförande.

  • Publicerad 11:44, 6 mar 2019

Lundby stadsdelsnämnd och Lokalnämnden sticker ut och får anmärkning av Stadsrevisionen efter en granskning av verksamhetsåret 2018 i alla Göteborgs Stads nämnder och kommunstyrelsen.

I Lundby handlar det om allvarliga brister inom två av socialtjänstens verksamheter; våld inom nära relationer och skyddad identitet.

– I båda fallen är det väldigt utsatta grupper. När det gäller våld i nära i relationer handlar det ofta om barn och kvinnor, säger Lars Bergsten (M), ordförande, Stadsrevisionen.

Anmärkningen riktas mot att socialtjänsten brister både i planeringen och i akuta lägen när personer drabbas av våld i nära relationer.

– Det ska finnas behandlingsprogram med bland annat psykologhjälp. Det krävs ofta en mängd insatser men vi konstaterar att i Lundby nöjer man sig ofta med att bara ordna ett boende, vilket är bra men löser inte deras problem.

Öppna arkiv

Bristerna kring hanteringen av personer med skyddad identitet handlar om slarv och oaktsamhet i förvaringen av personakter med hemliga adresser, något som uppmärksammades redan 2015.

– Personakterna ska förvaras bakom lås och bom men det fungerar inte i Lundby. Arkivskåpen står öppna, så kan man inte ha det. Det är bara några få inom socialtjänsten som ska ha tillgång och det ska finnas en logglista på vem som har tagit ut akten, säger Lars Bergsten. 

Ny nämnd tar fram åtgärdsplan

Lundbys nya ordförande Åke Björk (M) menar att nämnden tar kritiken på största allvar.

– Det krävs jobb på en annan nivån än vad som har gjorts hittills. Nu får man ta tag i detta direkt och göra en åtgärdsplan för att komma till rätta med problemen. Vissa saker är redan påbörjade men har inte fått effekt ännu, säger han.

Larmet: Brister i sex av tio familjehemsplaceringar

Rödgröna i Lundby körde över Alliansen

Granskningen

Flera av de granskade nämnderna i Göteborg får rekommendationer men revisionskritik riktas endast till två av nämnderna; Lundby stadsdelsnämnd och Lokalnämnden.

Revisionskritik lämnas när bristerna bedöms vara extra allvarliga och med en anmärkning är det allvarligast.

Lokalnämden får bland annat kritik för brister i bokföringen när det gäller evakueringskostnader som uppstått i samband med att renoveringar har bokförts.

Stadsrevisionen

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunstyrelsen, nämnderna och samordningsförbunden.

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I Göteborg är de totalt 22 stycken.

Bland de valda revisorerna utser kommunfullmäktige även lekmannarevisorer.

Dessa har ett självständigt uppdrag att granska de bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. I Göteborg utser kommunfullmäktige i regel två lekmannarevisorer för varje bolag.

Källa: Göteborgs stad

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG