Stadens nota: Vattenskador för 161 miljoner

Branden i Slottsskogshallen var den dyraste skadan för kommunen förra året. Men den största ökningen står vattenskadorna för.

  • Publicerad 05:30, 22 maj 2020

Petra Willquist, riskingenjör på Göta Lejon. Foto: Marit Lissdaniels

Cirka 300 miljoner kronor. Det blev den totala skadekostnaden för kommunen förra året. Det visar en sammanställning från stadens försäkringsbolag Göta Lejon. Skador både över och under självrisk är inräknade.

Kostnaden är cirka 30 miljoner högre än året innan.

– Förvånad vet jag inte om jag är, men 30 miljoner är ganska mycket, säger Petra Willquist på Göta Lejon.

Vattenskadorna stod för mer än hälften av den totala kostnaden, cirka 161 miljoner kronor. Det är omkring 33 miljoner kronor mer jämfört med året innan.

Domen: Göteborg chanslöst mot skyfall

– Enskilda vattenskador handlar inte om så höga kostnader, men de är många, säger Petra Willquist.

Efter skyfallet: Sören fick källaren vattenfylld

De flesta vattenskadorna är kopplade till bostäder. Exakt varför vattenskadorna ökat de senaste åren är inte klarlagt, men det kan bero på ett åldrande rörledningssystem och noggrannare rapportering av skador.

– Det kan också vara misslyckade installationer, handhavandefel eller vattenautomater som står och rinner. Vi får analysera. Flera fastighetsägare inom staden jobbar aktivt förebyggande, men vi behöver jobba mer med att förstå vad ökningen beror på, säger Petra Willquist.

Ytterligare en förklaring kan vara hus där spillvatten och regnvatten går ned i samma rör. Vid stora regnmängder leder det till många källaröversvämningar varje år.

– I äldre områden med kombinerat system har vi en del problem. Vi lägger många miljoner varje år på att koppla bort dagvattnet från spillvattnet. Det är ett prioriterat arbete för oss som pågår systematiskt i staden, säger Marianne Erlandson, förvaltningsdirektör på kretslopp och vatten.

Experten: Extremt skyfall katastrof för Göteborg

Bränderna stod för cirka 66 miljoner av skadekostnaderna förra året.

– Om det brinner blir det höga kostnader om det brinner mycket. När det gäller i skolbränder så ligger de ganska konstant i antal de senaste åren. Vår bild är att detta beror på att det är väl utbyggt med automatlarm i staden säger Petra Willquist.

Bränderna i bostäder och framförallt köksbränder minskade från knappt 100 till ett 60-tal förra året.

– Men det är för tidigt att säga om det är en trend, säger Petra Willquist.

Branden i Slottsskogshallen var den enskilt dyraste skadan förra året. Medräknat förstörda inventarier och fordon bedöms den ha kostat omkring 30 miljoner kronor.

Än så länge har Göta Lejon inte kunnat se att coronapandemin inneburit några ökade skadekostnader för staden.

– Men ställ samma fråga om ett år så får du kanske ett annat svar, säger Petra Willquist.