Nyanserar. Allt handlar inte om besparingar menar Sergio Garay, stadsdelsdirektör i Västra Hisingen där det enligt honom istället satsats på meningsfull fritid och sysselsättning för unga. Foto: HisingenByDay/Lo Birgersson

Stadsdelen som vägrar spara på unga

Besparingar som slår mot unga sker inte överallt. Det menar stadsdelsdirektören i Västra Hisingen och pekar istället på satsningar inom stadsdelen. Därför vill han nyansera bilden som media målar upp.

  • Publicerad 08:06, 29 okt 2019

– Alla tio stadsdelar har olika behov. Vi kan till exempel inte tänka oss att lägga ner en fritidsgård i Biskopsgården för att vi vet att konsekvenserna kan bli oerhört allvarliga eftersom den verksamheten fyller en mycket viktig funktion, säger Sergio Garay, stadsdelsdirektör i Västra Hisingen.

Han känner inte igen sig i senaste tidens medierapportering om effektiviseringar inom socialtjänstens verksamhetsområden som går utöver barn och ungdomar. Tvärtom.   

– Vi har ett socioekonomiskt utsatt område i vår stadsdel och ett behov av att satsa mycket på unga och unga vuxna både under och efter skoltid. Därför prioriterar vi förebyggande arbete och att skapa meningsfull fritid och sysselsättning på sommaren för unga.

Så halverades brotten i Biskopsgården

Sergio Garay pekar bland annat på sommarjobbsatsningen där 390 niondeklassare fick arbete i stadsdelen samtidigt som hundratals ungdomar var sysselsatta i andra sammanhang i samarbete med näringslivet.

Ytterligare nysatsningar är bland annat Ung i Västra Hisingen med syfte att vägleda unga som befinner sig i riskzonen till ett kriminellt liv att istället ta emot hjälp för att bygga vidare på val för en trygg väg i livet.

Västra Hisingen storsatsar på unga på glid

Ett annat exempel är en ny fritidsgård i Torslanda.

– Under senare tid har den upplevda otryggheten ökat i delar av Torslanda och därför har vi även omdirigerat fältresurser dit.

Så ska föräldrarna i Biskopsgården vända trenden

Hur kan ni lyckas komma undan besparingar i er stadsdel inom dessa områden?

– Självklart kommer vi också att göra budgetanpassningar både nu och framöver men det gäller att prioritera. Hos oss tar vi inte inte resurser från aktiviteter till unga och unga vuxna.

På vilket sätt ser ni resultat?

– Vi samverkar med många aktörer och det har lett till att vi har kunnat erbjuda meningsfull fritid och sysselsättning i större omfattning. Det i sin tur har lett till att skolresultatet har blivit bättre i Biskopsgården och att brotten där minskade under sommaren.  Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Sommarkombon: Basket och böcker i Biskopsgården

Biskopsgården på tur att utvecklas

Biskopsgården på tur att utvecklas

Efter artikeln: Biskopsgården väcker intresse i USA

Delar ur Västra Hisingens satsningarna på trygghetsskapande aktiviteter 2019/2020:

1. Ung i Västra Hisingen, som består av:

Ungdomssekreterarna arbetar framförallt på individnivå med åtagandeplaner för den unge i Torslanda och Biskopsgården. Dessa arbetas fram tillsammans med den unge och SSPF Koordinatorer och SIG samordnarna. I uppdraget ingår också att arbeta uppsökande dag- och kvällstid, 7 dagar i vecka, året runt. Ungdomssekreterarna ska dessutom erbjuda stöd- och rådgivande samtal upp till fem gånger, utan biståndsbedömning, till unga eller föräldrar som hör av sig. Denna kontakt med unga uppstår via det uppsökande arbetet eller via samverkanspartners som identifierar behov hos den unge.

SSPF Koordinatorerna (samarbete socialtjänst, skola, polis och fritid) arbetar med ungdomar 12-18 år och deras arbete består framförallt av att koordinera nätverket kring en ungdom och gör det genom riskbedömningar, ta fram samtycke och göra åtagandeplaner.

SIG koordinatorerna (social insatsgrupp) arbetar med unga 18-25 år för att minska återfall i brott. Deras arbete består framförallt av att arbeta motiverande, ta fram samtycke och åtagandeplan.

KAA (Kommunalt aktivitetsansvar) arbetar med ungdomar 16-19 år som hoppat av eller är på väg att hoppa av gymnasiet. Ansvaret innebär att metodiskt kontakta ungdomar, erbjuda stöd, vägledning och individuella åtgärder.

2. Trygg i Västra Hisingen.
Samverkan mellan polisen och stadsdelen för att göra stadsdelen tryggare. Med utgångspunkt i vad invånarna upplever definierar man åtgärder. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten.Trygg i Västra Hisingen ingår i ordinarie verksamhet.

3. Invånarrådet i Biskopsgården.
Ett dialogforum där invånare i Biskopsgården träffar stadsdelens tjänstemän regelbundet. Här lyfter invånarna frågor som de önskar att stadsdelen ska jobba med.

4. Liv utan våld- Hemma
Här intervjuas föräldrar, barn och förskolepersonal om vad barn behöver för att växa upp i ett liv utan våld. Detta projekt är ett led i stadsdelens arbete med våld i nära relationer.

5. Inslussningsprojekt
Inslussningsprojektet är ett samverkansprojekt mellan stadsdelen och kriminalvården. Syftet är att skapa bra förutsättningar för frigivna att inte återfalla i kriminalitet när de kommer ut.

6. Föreningsvandring
Trygghet kan skapas när vuxna syns i den offentliga miljön. Stadsdelen erbjuder därför föreningar i Biskopsgården och Torslanda 500 kronor per pass för att gå runt i stadsdelarna som synliga vuxna.

Källa: Västra Hisingen

Västra Hisingen..

..är den geografiskt näst största stadsdelsförvaltningen i Göteborg. Den bildades när Biskopsgården och Torslanda slogs ihop 2011. Här bor cirka 56 000 personer.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57