Norra Hisingen. Nu meddelar förvaltningen att det ekonomiska krisläget har vänt. Foto: Läsarbild

Stadsdelen vände ekonomin på ett år

Norra Hisingens ekonomi har länge varit i obalans med flera miljoner minus. Nu visar prognoser att stadsdelen i stället går 8 miljoner plus. Men inte helt utan uppoffringar.

  • Publicerad 14:04, 7 okt 2019

Anette Östergaard, ekonomichef. Foto: Göteborgs Stad

För ett år sedan rapporterade Göteborg Direkt att Norra Hisingens budget var långt ifrån balans; underskott på 40 miljoner kronor för 2018 och 80 miljoner såg ut att saknas för 2019.

Nu meddelar förvaltningen att det ekonomiska krisläget har vänt och att prognosen vid årets slut ser ut att hamna på åtta miljoner plus.

Enligt stadsdelens ekonomichef Anette Östergaard beror vändningen på att förvaltningen har hållit i och arbetat med de långsiktiga åtgärder som beslutades av nämnden förra hösten.

– Det har varit mycket arbete och en kraftansträngning för chefer och medarbetare som nu ger resultat, säger hon.

Hur har verksamheterna påverkats av besparingarna?

– Verksamheterna har påverkats av förändrade och mer flexibla arbetssätt, översyn av administration och lokaler, snävare biståndsbedömning och också personalneddragningar.

Vilka ”uppoffringar” har ni tvingats göra?

– I vissa fall har tillgängligheten i form av öppettider påverkats, som för fritidsverksamheten där man nu fokuserar mer på planerade aktiviteter.

Det ser ut att bli ett stramt även kommande år. Kommunfullmäktige har kommunicerat att nämnder och styrelser ska förbereda sig på ytterligare minskade ramar nästa år.

– Förvaltningen förbereder sig utifrån nu kända budgetförutsättningar, säger Anette Östergaard.

Trafiken – minut för minut

DEBATT

DEBATT: "Vinstjakt har lett till en kris i hemtjänsten"

Jonas Attenius (S) och Marina Johansson (S). Hemtjänsten förtjänar att prioriteras. Minutscheman måste bort, villkoren förbättras och antalet anställda bli fler. Det menar artikelförfattarna.måndag 24/2 14:34

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57