ÅTTA ÅR. Katarina Othelius har varit stadsdelsdirektör i åtta år. Foto: Mats Udde Jonsson och Julija Sapic

Stadsdelsdirektör sparkas efter åtta år

Stadsdelen Örgryte-Härlanda befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Nu har stadsdelsnämnden beslutat att stadsdelsdirektören Katarina Othelius sägs upp med omedelbar verkan.

  • Publicerad 13:12, 29 apr 2019

Beslutet att avsluta stadsdelsdirektören Katarina Othelius anställning togs i stadsdelsnämnden i dag, 29 april.

– Vi känner att vi behöver göra en förändring i ledarskapet i och med de stora utmaningar vi har, säger Hanna Linnea Wettermark (L), ordförande SDN Örgryte-Härlanda.

Är det något som har växt fram eller kommer beslutet efter någon särskilt händelse?

– Det har blivit mer aktualiserat den senaste tiden. Nu har vi landat i att vi behöver en ny typ av ledare, säger Hanna Linnea Wettermark.

Katarina Othelius har varit stadsdirektör i åtta år och har varit direktör i Göteborgs Stad i sammanlagt över 13 år. Hon är stolt över vad hon och stadsdelen åstadkommit.

– Beslutet kom ganska oväntat, säger Katarina Othelius.

Hur har nämnden motiverat beslutet för dig?

– Man har motiverat det med att vi har en bekymmersam ekonomisk situation. Vi har gjort stora besparingar men har inte fått tillräcklig effekt. Då vill man göra en förändring.

Hur känns det att du inte får slutföra det uppdrag du arbetat med under flera år?

– Jag har ingen större kommentar kring det. Så kan det gå när man är ansvarig.

Vad ska du göra nu?

– Det har jag inte hunnit tänka igenom, säger Katarina Othelius, som slutar på direkten.

Nu väntar sex månaders uppsägningstid och därefter 18 månaders avgångsvederlag, som avräknas mot eventuell annan inkomst.  

Örgryte-Härlanda befinner sig, precis som många andra stadsdelar, i ett svårt ekonomiskt läge. Sedan förra året ligger stadsdelen 18 miljoner back och prognosen för i år visar ett minusresultat på 16,5 miljoner kronor. Sammanlagt innebär alltså det att Örgryte-Härlanda måste spara 34,5 miljoner kronor.

– Vi har tagit till väldigt många åtgärder och anpassat verksamheten efter hur prognosen ser ut. Vi ser bland annat att färre äldre kommer behöva hemtjänst, så vi tillsätter inte vissa vakanser. Men det ska inte drabba någon som redan har hemtjänst i dag.

Men några verksamheter måste väl påverkas när ni sparar?

– Jo, besparingarna påverkar. Vi har bland annat får minska öppettiderna på fritidsgården. Men det handlar mycket om att effektivisera så det inte ska drabba någon.

Stadsdelen har utsett Lotta Sjöberg till tillförordnad stadsdelsdirektör.

– Vi har bestämt att påbörja arbetet med att tillsätta en ny ordinarie stadsdelsdirektör. Vi ska sätta en kravprofil, lägga ut annonser och intervjua. Men den processen har vi inte börjat med ännu, säger Hanna Linnea Wettermark.

Vi är GBG