Statsvetaren: EU-politiken påverkar nästan allt vi gör i livet

Klimatkrav, rättigheter på arbetsplatsen, nya förbindelser i stan eller EU:s framtid. Listan kan göras lång. Genom att rösta i EU-valet har du möjlighet att påverka allt det som politikerna i Bryssel beslutar om. Därför är din röst till EU-valet viktig, menar statsvetaren Olof Larsson.

  • Publicerad 10:38, 23 maj 2019

Göteborgsguiden till EU-valet

EU-parlamentet kan kännas avlägset för många men i själva verket angår besluten som tas i EU oss i Sverige och Göteborg på flera sätt i vår vardag. Därför är din röst i EU-valet betydelsefull.

– EU påverkar kanske dig mer än vad du tro och vet i dag, EU-politiken påverkar nästan allt vi gör här i livet, säger statsvetaren Olof Larsson, CERGU, Göteborgs universitet.

Förutom att det finns EU-krav för bland annat livsmedel, avgaser och andra utsläpp, nämner Olof Larsson även EU-debatten om integritet, vilken information som får sparas om oss och rätten att bli glömd på nätet.  

Hälften av göteborgarna till valurnorna

EU har även stor påverkan på vilka rättigheter och skyldigheter vi har i arbetslivet som bland annat hur många timmar vi får jobba.

Lokala EU-medel

På kommunnivå kan det bland annat handla om att företag, med hjälp av EU-bidrag kan få långtidsarbetslösa in på arbetsmarknaden eller att stora infrastrukturprojekt ofta medfinansieras av EU-budgeten. En annan direkt påverkan EU har på kommunen som organisation är offentlig upphandling.

Det finns även regler som har stått i EU-fördragen sedan 1950-talet som att män och kvinnor ska ha lika lön för lika arbete.

Men om det ska bli verklighet och hur, är en annan fråga där EU-parlamentet har en stor roll att spela, menar Olof Larsson.

– De politiker vi röstar fram påverkar dessa frågor. Det är faktiskt så att EU nästan inte kan bestämma om någonting utan att EU-parlamentet måste vara med och godkänna, annars blir det inte av, säger han.

Påverka EU:s framtid

De politiker vi röstar fram är även med och påverkar EU:s framtid; om EU ska växa eller krympa med fler eller färre medlemsländer, om EU-politiken ska gå åt höger eller vänster eller om EU bara ska vara en handelsunion eller också försäkra mänskliga rättigheter.

– Du har en stor anledning att rösta, för då har du en möjlighet att påverkar de här sakerna, det som du tycker är bra som EU gör och det som du tycker är dåligt.

Vad gör EU?

Sverige och de andra EU-länderna har pekat ut ekonomiska och politiska frågor som de vill arbeta med tillsammans:

* Säkerställa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital,

* Ta fram EU-regler för frågor som asyl, energi, miljö, konsumentskydd, jordbruk och brottsbekämpning

* Samarbeta i ekonomiska frågor genom den ekonomiska och monetära unionen (EMU)

Källa: eu.riksdagen.se

Tre institutioner stiftar tillsammans EU:s lagar:

Europaparlamentet företräder medborgarna i EU och väljs direkt av dem.

Europeiska unionens råd (ministerrådet) företräder de enskilda medlemsländerna. Länderna turas om att leda ministerrådets arbete ett halvår i taget.

EU-kommissionen tillvaratar unionens intressen.

I princip är det kommissionen som föreslår nya lagar och Europaparlamentet och rådet som antar dem. Sedan är det kommissionen och medlemsländerna som tillämpar lagarna och kommissionen som ser till att de följs.

Källa: Officiell EU-webbplats

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG

    Annons

    18+ Spela ansvarsfullt stodlinjen.se

    Hämta casinobonusar hos SveaCasino.se