Chocknota. Sten Wessberg fick betala 62 000 kronor för kommunens nya dagvattenledningar. Foto: Google/ Mostphotos

Sten, 84, fick chocknota av kommunen

Efter att kommunen byggt ut ledningsnätet på Styrsö fick Sten Wessberg och hans granne en räkning på tusentals kronor. "Det är hälften av min årspension", säger Sten.

  • Publicerad 07:50, 18 nov 2019

Sten Wessberg på Styrsö fick sig en rejäl kalldusch efter att kretslopp- och vatten lagt ned nya dagvattenledningar i gatan utanför hans hus. I ett brev från Göteborg Stad kräver de att Sten kopplar på sin fastighet på de nya ledningarna samt att han betalar en avgift på 62 000 kronor.

– Det är inget man bara trollar fram – det är hälften av min årspension. Min granne får betala 75 000 kronor, säger Sten Wessberg.

Sten menar att han redan är påkopplad på kommunens ledningsnät sedan huset byggdes 1973 och han ställer sig frågande till varför han ska koppla på igen.

Emma Hansryd är strategisk samordnare på förvaltningen kretslopp och vatten och hon förklarar att området länge haft problem med att bli av med regnvatten.

– En fastighet i området har haft problem med att regnvatten från omkringliggande berg stannar kvar på tomtmark och på gatan. Så för att skydda omkringliggande fastigheter behöver dessa två fastigheter koppla på sig på den utbyggda dagvattenledningen, säger Emma Hansryd.

Men Sten känner inte igen sig i att området skulle ha haft problem med översvämningar.

Tidigare har dagvattnet letts bort av ett dike som löpt längs Styrsö Hamnväg och ut i en brunn som i sin tur anslutit till en befintlig dagvattenledning. Kretslopp och vatten konstaterar att den lösningen inte fungerat tillräckligt bra.

– Brunnen var högt belägen och fungerade därför dåligt. Dessutom var trummorna under bostädernas infarter underdimensionerade, vilket bidrog till att diket kunde svämmas över vid regn. Diket var troligen vägföreningens, men underhölls inte aktivt. Allt detta sammantaget gjorde att vi beslutade att bygga ut huvudledningar för dagvatten i området, säger Emma Hansryd.

Kan det vara så att Sten redan är påkopplad på era ledningar?

– Det är möjligt att fastigheten varit ansluten till vårt ledningsnät utan vår vetskap och i så fall olovligen och utan att betala till VA-kollektivet.

Är man tvingad att koppla på om kommunen säger det?

– Man skiljer mellan betalningsskyldighet och anslutningstvång. Ett faktiskt anslutningstvång kan bara verkställas av miljöförvaltningen gällande anslutning till spillvattennätet, i dagligt tal avloppet. Kretslopp och vatten kan alltså inte tvinga en fastighet att ansluta sig. Däremot blir fastighetsägaren betalningsskyldig för utbyggda VA-tjänster, säger Emma Hansryd.

Lagen säger att fastighetsägaren ska betala en avgift om fastigheten är i behov eller har nytta av bortledande av vatten. Bedömningen om ett behov finns görs av VA-huvudmannen på kretslopp och vatten.

– För att inte bli avgiftsskyldig måste fastighetsägaren kunna bevisa att detta behov med större fördel kan tillgodoses på något annat sätt. I det aktuella fallet är kretslopp och vattens samlade bedömning att fastigheten, på det sätt lösningen ser ut i dag, inte kan tillgodose detta behov på annat sätt. Möjlighet finns att överklaga till mark- och miljödomstolen, säger Emma Hansryd.

– Överklagar man sker det som en stämning, vilket kan bli mycket kostsamt och är ett effektivt sätt att hindra en överklagan och att låta målet gå vidare, säger Sten Wessberg.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"För oss är det tydligt – välfärden måste sättas först"

Debatt Socialdemokraterna Välfärdsarbetarna utför några av de allra viktigaste arbetsuppgifterna vi har i samhället. De tar hand om våra barn och äldre, vårdar de sjuka och utbildar de unga. torsdag 2/7 10:21

KRÖNIKOR

Fransson: "En historisk höst väntar din lokaltidning"

Krönika Göteborg Direkts chefredaktör Joakim Fransson ser tillbaka på en tuff vår, men blickar samtidigt framåt mot en historisk höst.fredag 3/7 13:10

QUIZ

Quiz: Vad kan du om din snart 400-åriga stad?

Firar 399 år i dag Idag är det ett år kvar till det stora 400-årsjubiléet för vår stad. Men vem grundade då Göteborg? Och hur gammal är egentligen Götaälvbron? I det här quizet kan du utmana dina Göteborgskunskaper.torsdag 4/6 15:11