Flinta. Den så kallade sandarnayxan är ett av de stenåldersfynd som gjorts vid Sandarnaboplatsen i Göteborg. Foto: Göteborgs Stadsmuseum/Elaine Axelsson‎

Stenåldersboplats i graven när Fixfabriken byggs

Sandarnaboplatsen är en av länets mest kända stenåldersboplatser, med fynd från flera olika tidsepoker. Nu har Länsstyrelsen gett Göteborgs kommun tillstånd till ingrepp inför bygget av området Fixfabriken.

  • Publicerad 11:04, 20 mar 2019

På Fixfabrikens gamla mark ska HSB och Balder bygga 500 nya bostäder. Detaljplanen godkändes förra året och 2019 är tanken att platsen präglas av byggkranar.

På området ligger också en av länets mest kända stenåldersboplatser – Sandarnaboplatsen, känd för fynd från mesolitisk tid (7 300 – 4 200 f.kr.). Men också från flera andra tidsepoker.

Inför nybygget har Länsstyrelsen nu gett tillstånd för en arkeologisk undersökning av området under våren.

– Anledningen att man gör undersökningen nu är att man ska bygga på ett sätt som täcker över området, säger Andreas Åman, antikvarie på Länsstyrelsen.

Vad händer med fornlämningarna?

– Själva byggnationen förstör lämningarna, de försvinner i samband med det. De arkeologiska undersökningarna tar också bort lämningar. Däremot är boplatsen ganska stor så delar av den ligger kvar. Man kan också säga att den är naggad i kanten av tidigare byggnationer, som fabriken som låg där tidigare, säger Anderas Åman.

Han beskriver boplatsen som legendarisk.

– Jag skulle säga att den har ett högt vetenskapligt värde. Olika fornlämningar har olika värde. I vissa fall handlar det om ett upplevelsevärde. Detta är en lämning under marken som inte är så mycket att uppleva men den har ett högt vetenskapligt värde. Inte minst för att det finns lämningar av olika tidsåldrar och det har gjorts mycket fynd.

Vad tror du arkeologerna kommer hitta?

– Historiskt har det gjorts flera utgrävningar i området tidigare. I stort sätt förväntar man sig att hitta mer av samma sak. Men jag tror att man med moderna undersökningsmetoder har möjlighet att dokumentera det man hittar i olika lager och få ut mer specifik kunskap för en mer detaljerad förståelse. Med en mer detaljerad bild av en tidsålder kan det också fungera som bra material för att jämföra andra platser, som referensmaterial, säger Anderas Åman.