TIMER. Efter ett miljonvite har nu stödboendet installerat en timer på spis och ugn i gemensamma kök. Foto: Mostphoto (genrebild)

Stödboende hotas av miljonvite

Kommunens enda stödboende för ensamkommande barn och unga hotas av miljonvite. En anledning är att boendets ungdomar inte har haft tillgång till gemensamma kök på natten.

  • Publicerad 05:35, 4 apr 2019

I oktober förra året rapporterade Göteborg Direkt att kommunen stängde alla stödboenden för ensamkommande utom ett. Stödboendet på Jakobs gata i Hisings Backa, med drygt 30 platser blev kvar.

LÄS ÄVEN: Kommunen stänger stödboenden för ensamkommande

I februari i år hotar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) boendet med vite på en miljon kronor. Orsaken är bland annat att boendets barn och unga har haft begränsade matlagningsmöjligheter, vilket kritiserades redan i oktober 2018.

Det är ett missförhållande att barn och unga i den aktuella verksamheten inte får disponera sitt eget boende”, skriver Ivo i beslutet.

Men av säkerhetsskäl valde ansvariga att fortsätta hålla spis och ugn avstängda på natten.

– Vi stängde av strömmen till spis och ugn klockan 23 ur säkerhetssynpunkt. Vi hade ingen personal på plats eftersom stödboende inte behöver vara bemannade dygnet runt, säger enhetschef Anna Ek.

Timer på plats

Nu överklagar Social resursnämnd beslutet om vite efter att ha infört nya rutiner. Man har bland annat installerat en timer så att spis och ugn kan användas dygnet runt.

– Vi har genomfört åtgärder och kan förhålla oss till det Ivo säger men kan samtidigt bevara säkerhetsaspekten som är viktigt för oss, säger Anna Ek.

Bakgrunden till miljonvitet handlar även om brister i lämplighetsbedömningen när ungdomar placeras tillsammans.

Det kan innebära negativ påverkan eller medföra kränkningar, våld eller övergrepp med tanke på utrymmen delas av flera ungdomar” , menar Ivo.

Därför har boendet nu infört studiebesök i samband med att en ungdom ska flytta in, som ytterligare rutin för lämplighetsbedömningar vid placering.

Sedan 1 januari 2019 finns även ett HVB-boende med personal på våningsplanet under stödboendet. Ett journummer finns som går direkt till personalen och på så sätt har stödboendet tillgång till HVB-boendets personal nattetid om något skulle hända.

Vi är GBG