Får kritik. Skolinspektionens uppföljning av tillsynen i april 2019 visar på fortsatta brister i studieron på Skytteskolan i Högsbo. Foto: Johanna Roos

Stöket fortsätter på kritiserade skolan

Elever som skriker, kastar saker och brottas under lektioner, samtidigt som lärare upplever att de saknar verktyg för att hantera situationen. Ett och ett halvt år efter senaste tillsynen anser Skolinspektionen att bristerna i studieron på Skytteskolan kvarstår.

  • Publicerad 08:56, 25 feb 2021

För barn med koncentrationssvårigheter och behov av extra stöd är skolmiljön och resurserna på Skytteskolan tyvärr under all kritik.

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Sparkrav tvingade Skytteskolan F-6 i Högsbo att skära ner bemanningen inför höstterminen 2020, däribland alla elevassistenter.

Därefter valde flera ur personalen att säga upp sig.

Vårdnadshavare uttryckte då oro för vad nedskärningarna skulle komma att innebära för den redan "tuffa skolmiljön", där Skolinspektionen under våren 2019 konstaterade brister vad gäller studiero.

En uppföljning visar nu att skolan fortfarande inte lever upp till kraven.

Lärare säger upp sig efter skolans sparkrav

Utbrett problem

I intervjuer med elever i lågstadiet, som Skolinspektionen gjorde i november förra året, framkommer det att elever skriker, kastar saker eller springer runt i klassrummet.

De säger också att det är vanligt förekommande att elever under pågående lektion brottas, går in och ut ur klassrummet eller går ut i korridoren och leker, smäller i dörrar och rycker i handtagen

Mellanstadieeleverna ger en liknande bild av situationen.

– Problemen är allvarliga. Just att det handlar om så många klasser och att det löpt på under lång tid. Det verkar vara delvis samma situationer i klasserna nu i november som vi kunde konstatera i vårt tidigare beslut för snart två år sedan, säger Claes Börjesson, jurist och beslutande på Skolinspektionen.

Efter skolvalshaveriet: Här är de nya reglerna

"Omöjlig uppgift"

Han menar att skolan gjort en del åtgärder för att avhjälpa bristen, men inte nåt hela vägen fram.

– Lärarna upplever att de inte har verktygen eller kunskaperna som de behöver för att arbeta med klassen. Rektorn har en annan uppfattning och de måste mötas kring detta.

En vårdnadshavare som GöteborgDirekt pratat med är orolig för att den stökiga miljön påverkar barnens utveckling negativt.

– Det finns ett stort engagemang hos pedagogerna som engagerar sig och vill det bästa för eleverna. Men det känns som en omöjlig uppgift att tillgodose barnens behov utifrån stora klasser, bristande inom- och utomhusmiljö och begränsade resurser.

– För barn med koncentrationssvårigheter och behov av extra stöd är skolmiljön och resurserna på Skytteskolan tyvärr under all kritik.

Behoven kartläggs

Skytteskolans rektor, Kristin Arplöw, medger att skolan behöver öka sin kompetens för att åstadkomma studiero för alla elever.

I ett mail till GöteborgDirekt skriver hon:

"Skolinspektionen identifierar att grunden till problemet är att de nya ordningsreglerna inte är tillräckligt kända hos alla och att de inte följs. Skolinspektionen påpekade också att det är viktigt att visa vad som händer om en elev inte följer reglerna."

Vilka åtgärder har ni vidtagit för att förbättra studieron? 

"Vi kartlägger kontinuerligt behov och gör så även nu. Vi på skolan arbetar tillsammans med förvaltningen för att ta fram åtgärder utifrån den här tillsynen."

Kommer man att tillsätta mer resurser? 

"Vi går igenom skolans organisation för att se hur vi kan förbättra för elever och medarbetare. Eventuella förändringar kommer ske inom den budgetram som skolan blivit tilldelad."

Anser du att skolan har möjlighet att ge tillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf)?

"Skolinspektionens uppföljande tillsyn visar att vi behöver se över hur vi arbetar och då nämner de npf som ett område vi behöver se över. Det kommer vi göra genom en behovskartläggning bland personalen som Skolinspektionen föreslår."

Under ombyggnad. Skytteskolan som nu är en F-6-skola kommer hösten 2023 att bli en F-9-skola. Foto: Johanna Roos

Vi är GBG