Uppmaningen om att stanna hemma vid minsta symptom förhindrar en utbredd smittspridning i grundskolorna där bekräftade fall av covid-19 har ökat markant de senaste veckorna.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/bekraftad-smitta-pa-over-100-skolor-i-goteborg/reptkt!w1g0WSOJkHYhN1wfCUxwZw/

Följden blir istället en hög personalfrånvaro på många skolor samtidigt som det är vikariebrist.

I normala fall behövs omkring 350 vikarier. Under pandemin har bemanningsenheten ökat upp till 500 vikarier.

– Det räcker inte. Situationen är mycket ansträngd och många skolor menar att de har jättesvårt med bemanningen för att det finns inga vikarier att boka.

I dagsläget är det 18 skolor runt om i Göteborg som uppger att lärarfrånvaron har en betydande påverkan på den ordinarie undervisningen. Det kan handla om att eleverna få möta olika vikarier varje dag eller att ämnen ställs in.

Hur stöttar ni dessa skolor?

– Vi går regelbundet ut med information om hur skolorna ska tänka och agera. Det finns även rutiner för hur rektorer ska hantera en situation utan tillräcklig bemanning som att förändra undervisningsinnehållet med färre antal ämnen beroende på elevernas ålder, säger Anders Andrén.

Han vill samtidigt understryka att trots den enorma påverkan på skolorna så lyckas rektorer, lärare och övrig personal upprätthålla en fungerande skola och undervisning.

– Vår personal och chefer gör heroiska insatser.