BRISTER. Elevhälsan på Angeredsgymnasiet Lex Maria-anmäls efter långvariga och stora brister. Foto: Michael Folmer/: A-C Haag/Göteborg Stad

Stora brister i elevhälsan på Angeredsgymnasiet

Uteblivna hälsobesök, vaccinationer och remisser. Förra året upptäcktes flera brister i elevhälsan på Angeredsgymnasiet. Nu Lex Maria-anmäls elevhälsan och situationen är under kontroll menar anmälaren.

  • Publicerad 11:40, 25 mar 2019

–  Vi har tittat tillbaka till 2015 och sett att det funnits brister i dokumentation. Elever har inte heller blivit erbjudna hälsobesök eller ryggkontroller och remisser har inte blivit skickade, säger, Lena Simonsson Garsbo, verksamhetschef för hälso- och sjukvård, utbildningsförvaltningen.

Elevhälsan vid Angeredsgymnasiet hade under en tid haft svårt att rekrytera nya skolsköterskor efter att alla hade sagt upp sig. En orsak till att flera valde att sluta handlar bland annat om en pressad arbetssituation med många nyanlända elever. Under förra året genomfördes en omorganisation med fler resurser och i samband med det granskades verksamheten och bristerna upptäcktes.

Hur har eleverna påverkats av en otillräcklig elevhälsa?

–  Vi har inte sett att någon elev har drabbats av någon vårdskadad, varken elever eller föräldrar har hört av sig. Lena Simonsson Garsbo.

Enligt Lena Simonsson Garsbo är nu situationen under kontroll på elevhälsan och bristerna ska vara åtgärdade.

–  Nu jobbar vi med att beta av väntelistan med kontrollelever dem som kan ha tillväxtavvikelser eller avvikelser på ryggen. Vi har även erbjudit hälsosamtal och genomfört vaccinationer som inte gjorts.

Lena Simonsson Garsbo har nu också Lex Maria-anmält elevhälsan.

– Det är det stora antalet avvikelser och att bristerna uppstått under en längre tidsperiod som gör att jag bedömer situationen som allvarlig, och då måste jag göra en anmälan. Det får bli ett lärande för att öka kvaliteten.

LÄS ÄVEN: Larmet: Brister i sex av tio familjehemsplaceringar

LÄS ÄVEN: Flerårigt fängelsestraff för Angered Care-läkaren

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG