Strandägare överkörda av regeringen

Boende överklagade Göteborgs stads beslut om att klassa Stora Amundön och Billdals skärgård som naturreservat – något som kom att bli en fråga för regeringen och i torsdags kom beskedet: Naturreservatet ligger fast.

  • Publicerad 14:01, 14 okt 2020

Vi behöver tänka klokt och spara de områden som är viktigast för välmående och rekreation hos både människor.

Göteborg Direkt november 2018.

Stora Amundön och Billdals skärgård ska klassas som naturreservat.

Det beskedet gav regeringen i torsdags.

– Det är väldigt glädjande. Vi behöver tänka klokt och spara de områden som är viktigast för välmående och rekreation hos både människor och djur. Vi får ett levande hav när ålgräsängar och viktiga yngelkammare för fisken bevaras, säger Karin Pleijel, gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg.

Långdraget överklagande

I februari 2018 beslutade byggnadsnämnden i Göteborg att Stora Amundön och Billdals skärgård ska bli naturreservat. Syftet var att slå vakt om de naturvärden som finns på och runt ön.

Beslutet: Amundön blir naturreservat

Lövin (MP): Vi ser på naturreservatet som väldigt positivt

I november samma år överklagades beslutet av boende. Enligt stadsbyggnadskontoret ska det handlat om privata markägare som inte velat att deras mark ska ingå i reservatet.

När Länsstyrelsen avslog överklagandet valde markägarna att ta det vidare till regeringen.

Ett år senare, i november 2019 ställde sig Moderaterna, Liberalerna och Demokraterna bakom de boende då de i samband med ett nämndmöte lade fram ett yttrande om att ändra gränserna för naturreservatet.

I sitt yttrande menade de att det skulle gå att flytta gränserna utan att syftet påverkades.

Hampus Magnusson (M), ordförande i byggnadsnämnden, är besviken över beslutet, även om det var väntat.

– Vad hade man kunnat vänta sig av en socialdemokratisk regering ledd av S och MP. Vi anser att det är ett intrång på äganderätten. Det finns dessutom redan ett strandskydd som ska värna naturvärdena.

Vändningen: Vill riva upp beslut om naturreservat

Stora Amundön blir en fråga för regeringen

Vi är GBG

    Vi är GBG