Elbuss. Linje 55 används för att mäta luftkvaliteten i Göteborg. Foto: Jari Tammisto

Studenternas smarta idé: Buss 55 blir mobil mätstation

Utrustning som mäter luftkvalité är dyr vilket gör att datainsamlingen ofta sker punktvis. Nu har studenter på Chalmers utvecklat en idé där elbusslinje 55 ska fungera som en mobil mätstation.

  • Publicerad 09:34, 10 apr 2019

Luftkvaliteten i Göteborg har förbättrats de senaste 40 år. Trots det har staden överskridit de svenska miljökvalitetsnormerna under flera år. Framförallt allt när det gäller kvävedioxidhalterna vid mätstationerna i Gårda och Haga.

Miljöförvaltningen har mätt luftkvaliteten i Göteborg sedan mitten av 1970-talet. Då fanns en mätstation. Sedan dess har mätstationerna blivit både fler och bättre och nu kommer nästa steg för att kartlägga luftföroreningarna.

Under april testar Västtrafik och ElectriCity i samarbete med Chalmers ett nytt sätt att mäta luftkvaliteten. En av elbussarna på linje 55 blir utrustat med sensorer som mäter partikelhalt, luftfuktighet och temperatur.

– Vår målsättning är att vi ska kunna visualisera och följa luftkvalitetsmätningarna i realtid och att historiska data ska sparas och göras tillgänglig för andra som är intresserade, säger Henrik Hagfeldt, en av studenterna på Chalmers i projektet, i ett pressmeddelande.

Göteborg antar utmaningen – fossilfria transporter 2030

En mobil mätstation har flera fördelar eftersom utrustningen som används ofta är dyr.

– Vi vill lösa problemet genom att använda oss av flera små och relativt billiga sensorer som kopplas samman. Genom att använda en sensor på en rörlig buss får vi dessutom en bättre helhetsbild och kommer närmare miljöer där människor vistas, säger Henrik Hagfeldt.

Här är nya elbussarna längs linje 16

Vad är en luftförorening?

Luftkvaliteten är ett av de miljöproblem som har störst påverkan på människors hälsa i tätbefolkade städer i världen. Luftföroreningar påverkar även klimat, ekosystem och byggnader, och därmed också ekonomi och samhälle.

Källa: Miljöförvaltningen

Hur undviker jag luftföroreningar?

När du cyklar eller går kan du försöka undvika starkt trafikerade vägar. På en avskild cykelväg är luften ofta bättre, även om den bara ligger några meter från bilvägen. Undvik trafikköer, de stora parkeringshusen och områdena precis vid tunnelmynningarna. Allra sämst luft utsätts du faktiskt för när du kör bil. Då har du utsläppen rakt framför dig. Reser du kollektivt, särskilt i spårvagn eller pendeltåg, är luften ofta bättre än i en personbil.

Källa: Miljöförvaltningen

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG