GÅRDSTEN. "Dels rent fysisk kontroll över vilka det egentligen är som bor i husen, med id-kontroller och liknande." säger författaren till studien om Gårdstensbostäders metoder. Foto: Gårdstensbostäder/Mosthphoto

Studie: Tuffare tag framgångsfaktorn för Gårdsten

Det är främst Gårdstensbostäders hårda kontroll av hyresgäster som har lett till färre brott i området. Det visar en kandidatuppsats från Göteborgs Universitet. "Viktigt att lyfta fram de hårda tagen om man vill exportera modellen och nå samma resultat", säger författaren.

  • Publicerad 05:30, 16 apr 2019

Det kommunala bostadsbolaget, Gårdstensbostäder har hyllats för sitt långsiktiga arbete med att vända området. Nu visar en kandidatuppsats i statsvetenskap från Göteborgs Universitet, att Gårdstensbostäders tuffa metoder har haft stor betydelse för att vända området, snarare än samverkan med hyresgästerna som ofta lyfts fram.

Gårdsten – inte längre ett särskilt utsatt område

Det rapporterar Hem & Hyra som har pratat med uppsatsens författare Johanna Winqvist, fil. kand. i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

I studien jämförde Johanna Winqvist Gårdsten med Hjällbo, som också har haft ett eget bostadsbolag, HjällboBostaden mellan åren 1999 och 2012.

– Områdena hade samma problem i slutet av 1990-talet och har följt samma utvecklingsstrategier, med ett eget bostadsbolag. Man har också gjort ganska liknande insatser. Till exempel egen arbetsförmedling eller satsningen på trygghetsvärdar, som faktiskt började i Hjällbo. Trots det har inte utvecklingen i Hjällbo gått lika bra som i Gårdsten. Det var intressant, speciellt eftersom det kändes som om ingen riktigt hade koll på varför, säger hon.

Av jämförelsen kunde Johanna Winqvist se att framgångarna främst gällde att bekämpa brottslighet men även att öka tryggheten. När det däremot gällde andra socioekonomiska faktorer som arbetslöshet och inkomster gick det inte att se några större skillnader jämfört med andra utsatta områden.

Den största skillnaden som studien visar är att Gårdstensbostäder arbetat mer aktivt med olika former av kontroll.

– Dels rent fysisk kontroll över vilka det egentligen är som bor i husen, med id-kontroller och liknande. Men också genom kontroll över vilka man vill se som hyresgäster, med en mer strikt uthyrningspolicy och även en strikt avhysningspolicy. Samtidigt verkar det finnas ett högt förtroende för Gårdstensbostäder bland de boende. Det är antagligen det som gör att kontrollen inte möter mer motstånd.

"Gårdsten visar att det går att vända utvecklingen"

Hur tycker du att dina slutsatser skiljer sig från den gängse bilden av Gårdstensmodellen?

– I den mediala diskussionen förenklas ofta bilden. Jag var till exempel på Brottsförebyggande rådets nationella konferens som hölls här i Göteborg förra veckan. Då inledningstalade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson och sa att det gått så bra i Gårdsten och att det beror på att Gårdstensbostäder arbetar med långsiktighet och samverkan. Men jag tror att det är viktigt att lyfta fram de andra faktorerna också, de hårda tagen. Framför allt om man vill exportera modellen och nå samma resultat, säger Johanna Winqvist till Hem & Hyra.

Nya satsningar i Gårdsten

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG