Flyttar. Planen är att Betlehemskyrkans äldreboende, Vasahemmet byggs om till studentbostäder. Foto: Gabriel Tjulander

Superläget: Här planeras studentbostäder mitt i stan

Betlehemskyrkans äldreboende i Vasastan kan få helt nya lokaler i Majorna. Men för att bygget ska bli av måste det nuvarande hemmet omvandlas till 50 studentlägenheter.

  • Publicerad 11:43, 30 mar 2021

Kravet är att Vasahemmet får till nya studentbostäder för staden.

Det handlar om att Betlehemskyrkans äldreboende, Vasahemmets lokaler inte längre är ändamålsenliga och verksamheten riskerar därför att stängas av arbetsmiljöverket.

Det innebär att Vasahemmet behöver flytta och då har kommunens mark vid Såggatan i Majorna utsetts till en lämplig plats för ett nybyggt äldreboende.

Men det finns ett villkor: En förutsättning för markanvisningen och det nya äldreboendet är att det går att bygga studentbostäder i Vasahemmets nuvarande lokaler eller i ett annat projekt.

– Kravet är att Vasahemmet får till nya studentbostäder för staden, säger Joel Blomgren, utvecklingsledare, strategiska avdelning, fastighetskontoret.

50 studentbostäder

Går allt i lås är tanken att Vasahemmet omvandlas till 50 mindre studentlägenheter med gemensamt kök på varje våningsplan.

– Det är lite tidigt än men allt pekar på att planerna blir av, säger Magnus Sundemo från Bethlemskyrkan.

Innan projektet kan gå vidare måste Vasahemmet presentera en byggaktör som kommunen sedan ska godkänna.

– Vasahemmet har inte möjlighet att själva äga eller bygga det nya huset utan måste samarbeta med en aktör som kan äga fastigheten i framtiden och har förmåga och ekonomi att bygga samt drifta ett hus för det här ändamålet, säger Joel Blomgren.

Vasahemmet

Vasahemmet är ett fristående ideellt äldreboende som bedrivit verksamhet i över 50 år i lokaler i centrala Vasastan till gagn för stadens invånare. Boendet har Betlehemskyrkans Församling som huvudman. Eventuella överskott går direkt tillbaka till verksamheten inom äldreboendet. Hela styrelsen och många församlingsmedlemmar ställer upp ideellt.

Källa: Betlehemskyrkan,Vasahemmet