De röda markeringarna visar träden som ska tas bort i Hisings Kärra. Foto: Park- och naturförvaltningen

Svampsjuka med fallrisk – nu tas träden bort

Från och med nästa vecka blir Göteborg 25 hästkastanjer fattigare.

  • Publicerad 10:51, 26 mar 2021

På Nortagenevägen och Orrekullagatan i Hisings Kärra har Park- och naturförvaltningen identifierat 25 träd som måste tas bort.

Det på grund av att de visar spår av rötsvampen ostronskivling, kastanjeblödarsjukan Pseudomonas, och algsvampen Phytophthora. Stora områden på träden har redan dött, vilket bidrar till den ökade fallrisken.

På grund av svampsjukdomen kommer träden att brännas upp efter att de fällts.

De träd som drabbats av svampsjukdom har märkts upp och tas bort under kommande vecka. Nästa år ska nya träd planeras för att ersätta de borttagna.

Vi är GBG