ÖKNING. Jul på Liseberg hade 510 000 gäster 2018, vilket innebär en ökning med över 30 000 gäster jämfört med 2017-års julsäsong. Foto: Stefan Karlberg/Liseberg

Svängigt år när Liseberg summerar 2018

Sommarvärme, fotbolls-VM och en sen öppning av Valkyria gjorde att Liseberg tappade många besökare under sommarsäsongen. Men med starka Halloweensiffror och även Jul på Liseberg lyckades nöjesparken avsluta starkt.

  • Publicerad 11:40, 2 jan 2019

Ojämnt – så kan Liseberg sammanfatta besökssiffrorna för 2018. Under sommarsäsongen minskade besöken med 4 procent, framförallt på grund av värme, fotbolls-VM och en sen öppning av Valkyria.

Men en stark Haloweensäsong och även Jul på Liseberg landar besökssiffrorna för 2018 i nivå med 2017. Totalt besökte cirka 3 045 000 parken under 2018.

Rörigt: Så tar du dig in på Jul på Liseberg

– Det visar att Lisebergs satsningar på säsongsförlängningar bär frukt. De skapar en mer stabil grund i en annars ganska känslig och komplicerad affärsmodell, säger Lisebergs vd Andreas Andersen i ett pressmeddelande.

Prognosen för nöjesparkens omsättning för 2018 landar på runt 1,225 miljarder vilket också är i nivå med 2017-års notering.

– Såväl omsättning som lönsamhet har konsoliderat sig på en tillfredsställande nivå, vilket är en viktig förutsättning för de stora och nödvändiga investeringar i verksamheten vi står inför, säger Andreas Andersen.

De kommande åren kommer stora delar av parken påverkas om ombyggnationer. Nu påbörjas rivningsarbete i parkens norra del på grund av Västlänken. Under våren byggs provisoriska hus dit restaurangerna som berörs av rivningen flyttar till Västlänkenprojektet är klara i parken. I nord-sydlig riktning bygger Västlänken också en arbetstunnel rakt igenom Liseberg.

Liseberg byggs och rivs på två håll

Vid Lisebergs södra entré planeras vattenpark och upplevelsehotell för fullt. Rivningsarbetet har startat och allt väntas vara klart till 2023.

Löftet: Blir världens bästa inomhusvattenpark

I september kunde Göteborg Direkt avslöja Lisebergs satsning på utökad Kaninland. Inför 2020 ska 200 miljoner kronor investeras i området.

Bekräftat: Kaninlandet växer – Taubescenen försvinner

Gästsiffror Lisebergsparken 2015–2018

2015
Sommar: 2 310 000
Helloween: 205 000
Jul: 425 000
Totalt: 2 940 000

2016
Sommar: 2 230 000
Halloween: 185 000
Jul: 525 000
Totalt: 2 940 000

2017
Sommar: 2 175 000
Halloween: 295 000
Jul: 480 000
Totalt: 2 950 000

2018
Sommar: 2 100 000
Halloween: 330 000
Jul: 510 000
Totalt: 2 940 000

Källa: Liseberg

Trafiken – minut för minut

Vi är GBG