Svårt för handlare att porta stökiga kunder

Det nya lagen skulle ge butikerna möjlighet att porta personer som hotar eller stjäl. Men i Göteborg får de flesta butiker nej på sina ansökningar. Bara två butiker i Sisjön har kunnat införa tillträdesförbud.

  • Publicerad 05:30, 12 okt 2021

Hemköp på Opaltorget hade stora problem. Nästan varje dag kom en påverkad och aggressiv man in i butiken. Mannen snattade lösgodis och var hotfull mot personalen.

När en av de butiksanställda konfronterade mannen urartade situationen. Butikschefen Anna Racik polisanmälde mannen för misshandel och ansökte om tillträdesförbud.

– Vi var bombsäkra på att han skulle bli portad. Men vi fick nej från åklagaren, berättar hon.

Två förbud

Anna Racik är långt ifrån ensam om att vara besviken. Sedan den nya lagen infördes i mars 2021 har 23 ansökningar lämnats in till Åklagarkammaren i Göteborg. Hittills har två personer belagts med tillträdesförbud. En person som trakasserade en handlare i Kungälv och en notorisk snattare på MediaMarkt i Sisjön.

Ytterligare en person har portats från en kakelbutik i Sisjön, men det beslutet har fattats av en åklagarkammare på annan ort.

– Göteborg har beviljat väldigt få tillträdesförbud jämfört med andra större städer. I Malmö, till exempel, är siffran dubbelt så hög, säger Per Geijer, säkerhetschef på branschorganisationen Svensk Handel.

Efterlängtad lag

För många handlare var det nya tillträdesförbudet en efterlängtad åtgärd. Innan lagen godkändes saknade butiksinnehavarna möjlighet att utestänga vissa kunder. Nu skulle butikerna få laglig rätt att förbjuda vissa besökare.

Sedan dess har 321 ärenden lämnats in till olika åklagarkammare runt om i landet.

– Men antalet beviljade tillträdesförbud har generellt varit lågt. I genomsnitt godkänns ungefär var tredje ansökan, säger Per Geijer.

I Stockholm beviljas 45 procent av alla ansökningar, i Malmö är motsvarande siffra 18 procent. Göteborg sticker ut med sin låga siffra på nio procent av godkända tillträdesförbud.

Flera polisanmälningar

Åklagaren Lovisa Hellqvist är den som granskar alla ansökningar om tillträdesförbud som kommer in till Åklagarkammaren i Göteborg. Hon kan inte svara på om hon ställer högre krav än andra åklagare i landet.

– Det handlar ju om att påvisa en risk för brott i just den butiken som har ansökt om tillträdesförbud. Ett bevis kan till exempel vara en polisanmälan, säger hon.

Men att en butik har ringt efter polisen vid ett tillfälle för att någon har snattat varor eller varit hotfull räcker inte för att personen ska portas, menar åklagaren. Lovisa Hellqvist ser helst att butiken har gjort upprepade polisanmälningar innan en ansökan lämnas in.

– Jag måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Om det finns flera polisanmälningar mot en person kan det vara tillräckligt, säger hon.

Trygghet på jobbet

Butikschefen Anna Racik på Opaltorget tycker att den nya lagen är bra men att det borde vara enklare att porta någon som är hotfull mot personalen. För henne är det självklart att de ska anställda ska känna sig trygga på jobbet och inte behöva vara rädda för vissa kunder.

– Vi ansöker ju inte om tillträdesförbud för skoj skull. Nu är det som att vi måste vänta på att något riktigt allvarligt ska inträffa, säger hon.

Lagen om tillträdesförbud till butik

Den 1 mars 2021 trädde lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik i kraft.

Lagen möjliggör för enskilda butiksinnehavare att ansöka om ett förbud för en person över 15 år att få tillträde till och vistas i en butik om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakassera någon som befinner sig där.

Ett särskilt skäl för ett sådant förbud är att personen i fråga tidigare har begått brott i eller i anslutning till butiken. Ansökan ska vara skriftlig och görs lämpligen i samband med polisanmälan om brott.

Beslut fattas av åklagare efter ansökan av enskilda butiksinnehavare eller polisen.

Källa: Åklagarmyndigheten

Visa merVisa mindre

Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Gäller svensk lag även utländska företag?

Konsument Konsument Vad gör man om man får hem en annan vara än den man beställt? Gäller svensk lag även företag som inte är baserade i Sverige? Och om man ramlar hos sin tandläkare – kan man då få ersättning för det? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut. tisdag 18/5 16:11

Debatt

”Varje steg mot rättvisa och frihet är värdefullt”

Debatt Kyrkorna betydelse Den Coronapandemi som vårt samhälle utsatts för har påverkat oss alla och har gett negativa effekter inom flera områden. De radikalt minskade sociala kontakterna har enligt flera undersökningar ökat risken för våld i nära relationer... måndag 11/10 14:39