I flera av de granskade fallen rörande tandläkaren visar det sig att många patienter blivit ofullständigt undersökta. I samtliga fall finns omfattande brister i journalföringen. Tandläkaren har exempelvis journalfört att han tagit bort en och samma tand på två olika datum och dessutom tagit betalt för ingreppet av patienten vid båda tillfällena.

Han ska även vid ett tillfälle skrivit ut en för lågdis av penicillin till en patient vilket enligt Ivo kan leda till att patientens besvär inte botas och ökar risken för antibiotikaresistens.

Mannen bedöms ha agerat grovt oskickligt och mister nu sin legitimation, enligt ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.