TBE. Ny statistik över antalen TBE-fall i Västra Götaland visar att 60 personer drabbades förra året. Foto: Jesper Snive

TBE-fallen fortsätter att öka i Göteborg

Antalen TBE-fall i Västra Götalands regionen, under 2018, ligger stadigt på samma nivå som den jätteökning som konstaterades under 2017.

  • Publicerad 11:13, 21 mar 2019

År 2017 sköt antalet TBE-fall i höjden i Västra Götaland. Från 25 inrapporterade fall 2016 till 60 fall året där på.

Nya siffror från Folkhälsomyndigheten visar att 2018 rapporterades det lika många fall som 2017. Statistiken visar även att TBE-säsongen blir allt längre.

– Det finns många olika underliggande och slumpmässiga variabler till årets siffra. Exempelvis kan sommarens väder ha fått fler personer att vistas ute. Men tittar man på hela Sverige så ser man att fallen av TBE ökar kontinuerligt, säger Peter Norberg, forskare vid Göteborgs universitet.

Forskare har under åren kommit fram till att fästingar som bär på TBE går att knyta till specifika områden. Ett exempel på ett sådant område i Göteborg finns i Sisjön. Varje gång ett fall av TBE rapporteras görs intervjuer med den drabbade för att försöka se var personen befunnit sig då hen blivit biten.

– Bor man nära ett område med TBE-fästingar kanske man borde vaccinera sig eller om man vet att man kommer vistas mycket i skog och mark, säger Peter Norberg.

Ser man till hela riket så är Göteborg och Västra Götaland relativt förskonade från TBE-områden i jämförelse med Stockholm där områdena är betydligt fler och ligger tätare. Detta märks i Folkhälsomyndighetens statistik. När Västra Götaland under förra året hade 60 anmälda fall av TBE hade Stockholm hela 118.

Forskarna anar att vi framåt kommer se en fortsatt ökning av TBE-fall och i dag är egentligen det enda sättet att kunna stävja den ökningen vaccinering menar Peter Norberg.

– Benägenheten att vaccinera sig mot TBE ökar och när vi gått ut och informerat om de här områdena som till exempel Sisjön så ser vi att fler i de områdena vaccinerar sig. Österrike som har haft stora problem med TBE har infört ett generellt vaccinationsprogram vilket har haft effekt, säger Peter Norberg.

Symtom vid TBE och borrelia

Symtom vid TBE: De första tecknen är vaga och allmänna besvär som huvudvärk, muskelvärk, trötthet och feber som varar bara i ett par dagar till en vecka. Hos omkring en tredjedel av alla smittade sprids viruset vidare till hjärnan, då kan man drabbas av hög feber, svår huvudvärk, kräkningar, ljuskänslighet och ljudkänslighet, förvirring och koncentrationssvårigheter.

Vanliga symtom vid borrelia: Trötthet, huvudvärk, värk i muskler och leder, en hudrodnad som är större än fem centimeter i diameter.

Visa merVisa mindre

Vi är GBG

    Vi är GBG