NAMNFÖRVIRRING. På Gamlestadstorget 11 bor Malin Rosenqvists granne och på Gamlestads Torg 11 ligger det nya Världslitteraturhuset (i bakgrunden). På Google maps finns dessutom Gamlestadens bibliotek utmärkt på Gamlestadstorget 11. Foto: Lina Isaksson

Total namnförvirring i Gamlestaden oroar

Gamlestadstorget och Gamlestads Torg 1. Skillnaden i uttal är ohörbar. De fysiska platserna är däremot inte lika nära. Problem för posten, besökare och räddningsfordon oroar de boende i området när inte ens alla kartfunktioner vet var som är var.

  • Publicerad 05:30, 30 jan 2019

I Gamlestaden håller ett nytt resecentrum på att ta form med det nya Världslitteraturhuset som granne. På sikt kommer även bostäder och handel att växa fram på den nya adressen – Gamlestads Torg. Och det är just den nya adressen som skapar problem. Det tycker bostadsföreningen – Gamlestadstorget, vars gatuadress med samma namn, ligger en bit bort.

– Gamlestads Torg 1 och Gamlestadstorget är nog svårt att höra skillnad på i en paniksituation. Det kommer att bli ett större problem allteftersom det byggs fler bostäder på Gamlestads Torg. Taxi och besökare har redan svårt att hitta till oss på Gamlestadstorget, vad händer då om det finns två snarlika adresser, frågar sig Malin Rosenqvist, ordförande BRF Gamlestadstorget.

Även hållplatsen har bytt namn till Gamlestads Torg i samband med det nya resecentrumet. När Göteborg Direkt rapporterade om hållplatsändringen för knappt ett år sedan menade man på kulturförvaltningen att man har förståelse för att det nya namnet väcker frågor men att det finns en förklaring; det gamla Gamlestadstorget, som grundades på 1890-talet finns inte längre. Platsen är numera överbyggd och i dag återstår bara en gatuadress med namnet Gamlestadstorget.

Nya utrop ger hållplatsförvirring i Gamlestaden

På Räddningstjänsten i Göteborg menar man att det historiskt sett inte har medfört några problem med snarlika adresser, tack vare koordinater och att Räddningstjänsten är väl orienterade i samtliga områden.  

Fel på kartan

Men Malin Rosenqvist är inte övertygad. Hon har redan sett exempel på felaktigheter på grund av de snarlika adresserna. Hon pekar bland annat på Gamlestadens bibliotek (som i dag kallas Världslitteraturhuset) har fått en adress i bostadsrättsföreningens hus på kartfunktionen Google maps. I samma karttjänst heter Gamlestads Torg, Gamlestadstorget.  Hon var även på ett möte om trygghet i Östra Göteborg där rubriken var Gamlestadstorget men syftade på Gamlestads Torg.

– Jag förstår att de inte kan byta namn på den nya platsen men om de kan byta vår postadress hade det underlättat mycket. Med fler bostäder kommer postgången bli en mardröm. Gamlestads Torg är ord som väldigt lätt trycks ihop till ett, men då får det en helt annan betydelse, säger Malin Rosenqvist.  

Öppnar upp för namnändring

På namnberedningen är man restriktiv till att byta namn på platser och grundregeln är att behålla namnen om det inte finns särskilda skäl. Men nu är en namnändring inte helt utesluten.

– Ärendet har varit på diskussion i presidiet för beslut om behandling. Problemet är att Gamlestadstorget är ett äldre namn från 1894 och är därför svårare att byta än Gamlestads Torg som beslutats för några år sedan. Min åsikt är att man bör pröva namnändring, men jag avvaktar på instruktioner från politikerna, säger Sanja Peter, namnberedning, stadsutvecklingsenheten, Göteborgs Stadsmuseum.