Förbindelse. Hisingen ska komma närmare centrum genom en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget Foto: Mostphoto.

Trafikkontorets förslag: Ytterligare tunnel under älven

Bygg en tunnel under älven. Det föreslår trafikkontoret efter att utvärderat alternativen bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget. Parallellt planeras en ny cykel- och gångbro längre norrut över älven.

  • Publicerad 06:20, 19 dec 2020

En tunnel innebär inte lika stora ingrepp på stadsmiljön som ett brobygge kräver.

Om 15 år ska det vara möjligt att åka kollektivt mellan Lindholmen och Stigberget med den så kallade Lindholmsförbindelsen, en delsträcka på en kommande spårvägs- och bussförbindelse mellan Brunnsbo på Hisingen och Linnéplatsen.

GöteborgDirekt har tidigare rapporterat om tre alternativ som kan tänkas förbinda fastlandet och Hisingen.

Förslagen handlar om en fast bro med segelfri höjd på 27 meter, en öppningsbar bro med segelfri höjd på 12,5 meter i stängt läge och en tunnel under Göta älv.

Ny spårväg knyter ihop Majorna och Hisingen

Bro eller tunnel över älven – nu kan allmänheten tycka till

Röstar för tunnel

Nu har trafikkontoret beslutat att rekommendera tunnelalternativet som vägen framåt.

Tunnelförslaget stöds även av en stor majoritet av de intressenter – kommunala nämnder, bolag, statliga myndigheter – som har lämnat synpunkter under utredningen.

Ma-Lou Wihlborg, projektledare för förbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen, menar även att inkomna synpunkter från allmänheten vägde för en tunnel medan bland annat Cykelfrämjandet föredrog broalternativet.

Argumenten för en tunnel handlar bland annat om att det innebär en mindre påverkan på sjöfarten, stadsbilden och framtida exploatering på båda sidor av älven.

– Kulturmiljöerna, som varvsmiljön på Slottsberget och sjöfararnas Göteborg runt Stigberget är vill man också värna om. En tunnel innebär inte lika stora ingrepp som ett brobygge kräver, säger Ma-Lou Wihlborg.

Det pågår samtidigt diskussioner med Stena Line om hur deras verksamhet påverkas av en tunnel och under byggtiden.

Bro vs tunnel: Så lång blir restiden

Syfte knyta ihop stan

Trafikkontoret kommer i februari 2021 föreslå att trafiknämnden och Västtrafiks styrelse beslutar att förorda tunnelalternativet, innan kommunfullmäktige och regionfullmäktige klubbar förslaget.

Syftet med den stora utvecklingen av kollektivtrafiken handlar dels om att knyta Hisingen närmare city dels få ett bättre trafikflöde.

– Vi vill skapa en ny innerstadsring som kan avlasta centrum och skapa bättre och nya resmönster och knutpunkter i kollektivtrafiken. Istället för att ha all trafik in till centrum och ut bygger vi in ring för att få ett bättre flöde, säger Martin Stenfeldt, programledare för Brunnsbo–Linné.

Alternativ tunnel. Trafikkontoret föreslår att förbindelsen mellan Lindholmen och Stigbergstorget och vidare mot Linnéplatsen blir en tunnel. Foto: Sweco

Spårväg och citybuss Brunnsbo–Linné

ProjektetBrunnsbo–Linné är en del av överenskommelsen Sverigeförhandlingen och finansieras med en kombination av statliga, regionala och kommunala medel.

Vi är GBG