Under. Om 15 år är planen att det ska vara möjligt att åka spårvagn mellan Lindholmen och Stigberget. Foto: Mostphotos

Trafiknämnden ger grönt ljus för tunnel under älven

Det blir en spårvagnstunnel under Göta älv som ska knyta ihop Lindholmen och Stigberget. Den nya Lindholmsförbindelsen ska stå klar 2035.

  • Publicerad 15:02, 18 mar 2021

Lindholmsförbindelsen blir en del av innerstadsring som behövs för att avlasta kollektrafiken i centrala Göteborg samtidigt som det är en förutsättning för en framtida expansion av staden.

Om knappt 15 år ska det vara möjligt att åka kollektivt mellan Lindholmen och Stigberget med den så kallade Lindholmsförbindelsen, en delsträcka på en kommande spårvägs- och bussförbindelse mellan Brunnsbo på Hisingen och Linnéplatsen.

Göteborg Direkt har tidigare rapporterat om olika tunnel- och broalternativ som ska förbinda fastlandet och Hisingen.

På senaste trafiknämnden beslutades att gå vidare med tunnelförslaget. Tidigare i mars har Västtrafiks styrelse beslutat samma sak.

– Det känns jättebra att vi har fått de första besluten. Nu kan vi rikta fokus på tunnelalternativet och allt som krävs i det fortsatta arbetet, säger Ma-Lou Wihlborg, programledare för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen.

Hon poängterar samtidigt att innan trafikkontoret kan gå vidare måste tunnelalternativet få grönt ljus av politikerna i kommunstyrelsen, fullmäktige och även på regionnivå.

Trafikkontorets förslag: Ytterligare tunnel under älven

Del av innerstadsring

Målet är sedan att Lindholmsförbindelsen ska stå klar om 14 år.

– År 2035, ska man kunna sätta sig i stadsbanan, en lite snabbare spårvagn, vid Hisingsbron åka via Frihamnen genom Lindholmsallén sedan fortsätta från Lindholmen ner under jorden vid Backa Teater via en underjordisk hållplats vid Stigbergstorget och hela vägen till Linnéplatsen, säger Ma-Lou Wihlborg.

 

Tunnel. Lindholmsförbindelsen kommer gå under Göta älv. Foto: Göteborg Stad / Sweco

Syftet med den stora utvecklingen av kollektivtrafiken handlar dels om att knyta Hisingen närmare centrum dels få ett bättre trafikflöde.

– Lindholmsförbindelsen blir en del av innerstadsring som behövs för att  avlasta kollektivtrafiken i centrala Göteborg samtidigt som det är en förutsättning för en framtida expansion av staden, säger Ma-Lou Wihlborg.

Andra vägar för cyklister

En tunnel innebär samtidigt att andra alternativ för cyklister och gående måste utvecklas. Det finns bland annat planer på en ny gång- och cykelbro över älven mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj på Hisingssidan.

Staden och regionen tittar även på hur man kan utveckla älvtrafiken med en hållplats vid Masthuggskajen.

– Man ser att en kombination av broar och utökad älvtrafik ska kunna möta en del av cykel- och gångbehovet.

Nya älvförbindelsen: Cykelbro för 900 miljoner