FYRA. E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet ska breddas med ytterligare en fil. Foto: Mostphotos (genrebild)

Trafiksatsning: Här blir E6:an fyrfilig

Delar av E6 på Hisingssidan ska bli fyrfilig. Just nu pågår arbetet med breddningen vilket påverkar trafiken som får samsas i två filer istället för tre fram till våren.

  • Publicerad 08:03, 11 dec 2019

FYRA. E6 mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet. ska breddas med ytterligare en fil. Foto: Googlemaps

Det är sträckan mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet på E6 som ska breddas.  

Vi bygger ett extra körfält i norrgående riktning. Dessutom förbättras bullerskyddet på västra sidan av E6, upp till Bäckebolsmotet. Detta görs för att öka framkomligheten för trafiken och för att sänka bullernivåerna för närboende. I samband med breddningen byggs även en ny gång- och cykelbana på östra sidan." meddelar Trafikverket.

Breddningen innebär att göra om det befintliga busskörfältet på den aktuella sträckan till vanligt körfält, samtidigt som ett nytt busskörfält byggs.

Vägarbetet beräknas att pågå till april 2020 och innebär att det befintliga busskörfältet stängs under arbetet.  

All trafik i två filer

Det betyder att all trafik – bussar och övriga fordon – får samsas i två körfält mellan Tingstadsmotet och Backadalsmotet.

Anledningen till breddningen är att Marieholmstunneln kommer att ansluta till E6 på den aktuella sträckan, vilket kommer öka trafikflödet ytterligare menar Trafikverket:

”Köer uppstår regelmässigt under eftermiddagstid. Då Marieholmstunneln invigs 2020 bedöms trafikströmmarna förändras och nuvarande system kan inte hantera detta.”

Cykelbanan flyttas i sidled

I samband med vägarbetet flyttas gång- och cykelbanan längs E6 något österut.

Enligt projektet kommer förbindelsen för gående och cyklister att hela tiden hållas öppen även om den kommer flyttas allt eftersom.

När allt är klart ska det totalt finnas fyra filer på den aktuella sträckan – ett körfält för bussar och tre körfält för övrig trafik.

Mer om bullerskydden i Backa

På väster sida om E6 finns många bostäder som i dag är utsatta för buller. Bullerskärmar kommer därför att byggas längs sträckan från Tingstadsmotet till Bäckebolsmotet för att förbättra boendemiljön. 
Skärmen blir cirka fem meter hög och placeras i vallen/slänten mot E6.

Mot E6 kommer skärmen kläs med gröna klätterväxter (murgröna och vildvin). Bullerskärmen mellan Bäckebolsmotet och Backadalsmotet beräknas vara klar i slutet av våren 2020. Mellan Backadalsmotet och Tingstadmotet blir den klar under senhösten.

Källa: Trafikverket

Trafiken – minut för minut

GÖTEBORGSNÖJE

Trion som sprängdes men ändå håller ihop

Konflikten med releasefest på fredag Tre medlemmar som bor på tre olika håll. Inga problem för vistrion Konflikten som antar utmaningen. Så följs en singel av en till plus en EP av den produktiva trion.tisdag 21/1 10:30

DEBATT

"Vi har ett välfärdsnödläge"

DEBATT Satsa på primärvården och förbättra villkoren för sjukhuspersonalen är två punkter som Vänsterpartiets Eva Olofsson, Carina Örgård och Jan Alexandersson tycker bör prioriteras i regionen.torsdag 16/1 11:36

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57