Missad skylt. Travkusken Carina Junermark oroas av cyklister och gående på travträningsbanan i Balltorp. Foto: Johanna Roos

Travkusken slår bakut: "Har inte på banan att göra"

Travkusken Carina Junermark har fått nog av cyklar, gångstavar och barnvagnar på travträningsbanan i Balltorp. "Man har inte mycket att sätta emot när ett ekipage på 500 kilo kommer emot en i hög fart."

  • Publicerad 05:05, 1 jul 2020

– En gång satt en tant i en permobil mitt på träningsbanan när jag kommer körande så att jag fick väja rakt ut i skogen.

I september nästa år påbörjas avvecklingen av Åby travsällskaps verksamhet i Balltorp, där Mölndals kommun planlägger ett nytt verksamhetsområde.

Travträningsbanorna som idag används som motionsslingor för rid- och travhästar ska i den nya planen utgöra allmänna grönstråk.

Men med mer än ett års träningsverksamhet kvar ser travkuskarna redan nu ett stort problem med gående, cyklister och mopedförare som uppehåller sig på banorna och främst på anslutningsvägen till dessa – trots fordonsförbudet.

Enligt travkusken Carina Junermark, som tränat på anläggningen i över 50 år, har bekymret ökat markant bara de senaste tre åren, i takt med att nya bostadsområden vuxit fram kring Sisjön.

– Jag sitter i en ganska rejäl vagn med en stor tävlingshäst framför mig, ett flyktdjur och kör i hög fart, jag kan inte bara stanna.

– Man kan inte gå här med barnvagn eller med mormor och morfar som är ute med gåstavar. Risken är stor att det snart händer en allvarlig olycka.

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/tiden-rinner-ut-for-anrika-ridklubben/reptfa!ncQXs1Jd3rFJe87Lqq4PUQ/

Väjde ut i skogen

Enligt henne har det redan skett incidenter där hästarna blivit skrämda av både människor och lösspringande hundar.

– En gång satt en tant i en permobil mitt på träningsbanan när jag kom körande så att jag fick väja rakt ner i skogen.

Under den knappa timmen som Carina Junermark visar Göteborg Direkt runt i området hinner tre travekipage passera och vid mötena finns ingen plats kvar att stå på om man inte tar ett kliv ner i diket.

En man som kommer cyklande med ett barn bak på cykeln är på väg till Sisjöns handelsområde. Han har helt missat cykelförbudet.

– Det här är väl en cykelväg, säger han förvånat.

Ridskolor trängs ut när staden växer

Kommunen svarar

Sofia Refsnes, planarkitekt på Mölndals stad, bekräftar att avtalet för Åby travsällskaps verksamhet i området löper ut nästa höst.

På Göteborg Direkts fråga om planerade åtgärder för att förbättra säkerheten på travträningsbanorna svarar hon i ett mejl:

"I samband med planarbetet har konsulter som gjort utredningar befunnit sig i området. Detta har kommunicerats med Åby travsällskap. Mölndals stad leder inga cyklister eller gångtrafikanter till de grusbelagda banor som Åby travsällskap arrenderar från Mölndal.”

Hon skriver vidare att vägen förbi Lunnagården och in i skogen mot Göteborg verkar tolkas olika av de båda kommunerna.

”Denna väg är i Mölndal tillåten för gång- och cykeltrafik enligt avtal med Åby travsällskap. På Göteborgssidan verkar vägen inte vara tillåten för gång- och cykeltrafik, men i Mölndal fram till Lunnagården är det alltså tillåtet att gå och cykla på denna väg.”

Vi är GBG

    Vi är GBG