På platsen där huset ska byggas finns i dag ett skogsparti och en parkering. Foto: Kristian Risenfors/Inobi

Trenden: Både bygg och bo tillsammans

Intresset för byggemenskaper ökar i Sverige. Idén går ut på att enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och sedan bo i ett hus man utformat tillsammans. Byggemenskapen Ärlan på Gråberget i Majorna tillhör de som kommit längst i stan.

  • Publicerad 05:30, 25 jun 2018

– Det som initialt intresserat mig är tanken på att den som bygger också är den som bor. Att man får en annan kvalitet och en annan inriktning där man kan påverka sitt boende. Det finns studier som jämfört nybyggda hyreslägenheter med nybyggda bostadsrätter där man sett att hyreslägenheterna generellt har högre kvalitet och kräver mindre underhåll för att den som bygger också är den som förvaltar och hyr ut. Det är samma tanke här. Eftersom vi bygger är vi medvetna om att alla de prioriteringar vi gör nu kommer vi behöva leva med i 20-30 år, säger Fredrik Domhagen, medlem i byggemenskapen Ärlan.

Han står längst upp på Ärlegatan på Gråberget i Majorna och ser ut över tomten där han förhoppningsvis bor om tre år.

Göteborgs Stad har beslutat att 5 procent av alla markutlåtelser ska gå till bo- och byggemenskaper, något arkitektbyrån Inobi gjort affärsidé av. 2013 fick de markanvisning för tomten på Gråberget med målsättningen att genomföra en av Göteborgs första byggemenskaper.

– De har sett hur det ser ut i Tyskland där den stora utmaningen är den långa tiden i uppstartsprocessen. Det är många som hoppar av när man har en tidshorisont på kanske 7 år. Därför har Inobi drivit förhandlingsbiten. Sedan hoppade vi tillsammans med andra familjer in i april förra året och tog över projektet från Inobi och skrev köpekontrakt med kommunen, säger Fredrik Domhagen.

Finns inte en stor risk för konflikter när så många ska planera tillsammans?

– Vi har formulerat en vision för projektet och man skriver på ett samarbetsavtal när man vill gå med. På så sätt tror vi att vi undviker konflikter. Sedan är de stora besluten om huset redan fattade.

Huset är i stora drag färdigritat. Just nu står projektet inför bygglovsansökan. Enligt tidsplanen ska bygget påbörjas efter sommaren nästa år och huset ska vara klart för inflytt i början av 2021.

Målsättningen är att lägenheterna inte ska kosta mer än ett motsvarande nybyggt boende i närheten.

– Vi tar inte ut någon vinst vilket innebär att vi kanske har 5-20 procent mer att jobba med. Men i stället för att göra boendet billigare har vi valt att lägga de pengarna på kvalitet och gemensamma lokaler, säger Fredrik Domhagen.

Han beskriver att projektet har två starka fokus, det ena är kvalitet och hållbarhet och det andra är gemenskapstanken.

– Det handlar dels om att bygga energieffektivt, vilka material vi väljer och att vi ska vara bilfria. När det gäller gemenskapstanken så bygger och planerar vi gemensamt och när vi väl flyttat in fortsätter gemenskapskonceptet med exempelvis en gemenskapslokal i bottenplan.

Vilken är er största utmaning?

– Det är rekrytering. I nuläget är 4 av 29 bostadsrätter uppbokade i huset. Vi behöver hitta folk som är intresserade för att fortsätta finansieringen. Vi har blandade lägenheter mellan ettor och fyror och vill ha så stor spridning som möjligt med studenter, barnfamiljer och äldre, säger Fredrik Domhagen.

Byggemenskapen Ärlan

Vad: En förening som verkar för att uppföra ett flerbostadshus med 29 lägenheter på Ärlegatan i Majorna.
När: Föreningen bildades 2017 och målsättningen är att inflyttning i huset ske i början av 2021.

Läs mer: www.arlegatan.se