Stabilt. Läget för godstrafiken i Göteborgs hamn är fortsatt stabilt. Foto: Tommy Alven / Mostphotos

Trots corona – fortsatt stabilt för godstrafiken

Göteborgs hamn är fortfarande öppen för godstrafik. "Kan konstatera att verksamheten fungerar utan större störningar", meddelar ledningen.

  • Publicerad 16:26, 17 mar 2020

Vi räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har.

Som de flesta andra följer även Göteborgs hamn utvecklingen av coronaviruset noga och var först ut bland Sveriges hamnar med att kräva hälsodeklarationer från anlöpande fartyg.

För att garantera verksamheten har man även sedan en tid tillbaka infört olika arbetslag för att säkra att viktig kompetens finns på plats och att godsnavet förblir öppet.

– Vi vidtog åtgärder tidigt. Detta har gjort att vi inte behövt agera förhastat utan istället kan överblicka läget, ägna oss åt justeringar nu när spridningen är större och svårare att förutse. Vi har inga föreställningar om att Göteborgs hamn kommer att slippa undan men vi känner tillförsikt tack vare de planer vi har upprättat för hur vi ska hålla hamnen öppen och ha en uthållighet i detta, säger Elvir Dzanic, vd, Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande och tillägger:

– Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så kan jag konstatera att verksamheten fortsätter att fungera utan större störningar i godsgenomströmningen.

Matvarorna inte hotade – trots stängda gränser

Sämre läge för passagerartrafiken

Enligt Göteborgs hamns ledning har trafiken och hantering i terminalerna varit stabil den senaste veckan.

– Vi räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har. Samtidigt ser vi också en tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar till oss, som är ett större godsnav. Men ännu är det är för tidigt att summera effekterna.

För passagerartrafiken är läget värre.

Stena Lines Tysklandstrafik är fortfarande öppen men Danmarkslinjerna har tvingats stoppa passagerartrafiken på grund av danska restriktioner.

– Vi har en nära dialog med samtliga partners i Godsnavet såsom Stena Line, APM Terminal, Logent AB, Gothenburg Ro/Ro Terminals, Energihamnen, Sjöfartsverket samt övriga myndigheter och branschorganisationer, säger Elvir Dzanic.

Turistfavorit: Kryssningsrekord i Göteborgs hamn

Vi är GBG