Cancer. Under det senaste året har alla 50-åriga män i regionen erbjudits prostatacancertest. Foto: Mostphotos

Trots kallelse – få 50-åringar testades för prostatacancer

Under det senaste året har alla 50-åriga män i regionen erbjudits prostatacancertest. Mindre än hälften av dem tackar ja. Hittills har 16 fall av cancer upptäckts.

  • Publicerad 05:30, 19 okt 2021

Ingen av de drabbade männen hade känt några symptom,

Mitt under pandemin sjösattes Västra Götalandsregionens omskrivna pilotprojekt. Tillsammans med region Skåne blev man först i landet med att erbjuda samtliga 50-åriga män ett PSA-test.  

– Vi skulle ha påbörjat projektet i mars förra året, men eftersom sjukvårdens situation var så ansträngd fick vi skjuta på starten till i september 2020, berättar Elin Ljungqvist som är projektledare för den organiserade prostatacancertestningen i VGR.

Sedan dess har 12 000 män, födda 1970, fått ett brev på posten med ett erbjudande om ett PSA-test. Målet som sattes upp under förstudien var att hälften av dem skulle tacka ja.

Riktigt så många blev det inte.

– Det kan vi nog skylla på pandemin. Hittills har ungefär 38 procent av dem som fått en inbjudan testat sig, säger Rebecka Arnsrud Godtman, som är medicinskt ansvarig i projektet.

Mikael fick prostatacancer vid 46-årsålder

Magnetkamera

I den första gruppen 50-åringar upptäcktes 110 fall med förhöjda PSA-värden. De utreddes därefter vidare med en magnetkameraundersökning.

– Av dem hittade vi 16 fall med prostatacancer. Ingen av de drabbade männen hade känt några symptom, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

Risken för prostatacancer ökar med åren och det är ovanligt att yngre män uppsöker vården för ett PSA-test. Innan projektet drog i gång testades ungefär nio procent av alla 50-åringar.

– Nu når vi betydligt många fler. När vi har tittat på de tumörer vi har diagnosticerat tror vi att de flesta har varit betjänta av att de har upptäckts i ett tidigt stadium, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

Majoriteten av de 16 män som fått en cancerdiagnos har behandlats med strålning och operation. De övriga 50-åringarna, där ett förhöjt PSA-värde noterades, kommer få ett nytt erbjudande om test inom två år.

24 000 män

Under 2021 har projektet fortsatt med män som är födda 1971 och vid årsskiftet kommer totalt 24 000 män ha erbjudits att testas för prostatacancer. Därefter går man vidare till nästa kull blivande 50-åringar, födda 1972.

– Alla de som inte har förhöjda PSA-värden kommer sen att få ett nytt erbjudande om två till sex år. På sikt kommer vi därmed att nå ut till alla åldersgrupper, säger Elin Ljungqvist.

Just nu pågår en utvärdering av projektet som ska presenteras för politikerna i vår. Därefter är förhoppningen att den organiserade testningen ska kunna utvidgas och omfatta fler åldersgrupper. Samt att Socialstyrelsen på nytt ska utreda frågan om allmän screening för prostatacancer.

– Vårt uppdrag har varit att strukturera hela processen. Det är viktigt att det finns en nationell samordning och att testningen går till på ett likartat sätt, oavsett var man bor i landet, säger Elin Ljungqvist.

PSA-test

Projektet inleddes 2020 och omfattar omkring 36 000 män i Västra Götalandsregionen, födda 1970. 1971 och 1972.

Budgeten för projektet i Västra Götaland är sju-nio miljoner kronor per år, under tre år.

Männen bjuds skriftligen in till ett PSA-test inom primärvården eller på sjukhus. PSA-värdet mäts genom ett enkelt blodprov.

Om någon visar sig ha förhöjda PSA-värden (över tre mikrogram/liter) genomförs en magnetkameraundersökning.

Prostatacancer

Prostatacancer drabbar framförallt män över 70 år och nästan ingen under 40 år. Medianåldern vid diagnos är 69 år.

Cancerformen är svår att upptäcka eftersom den inte ger några symptom i tidiga skeden.

Problem med kissa är inte ett tidigt tecken på prostatacancer. Tvärtom visar forskaren Maria Frånlunds studier att män med ett högt PSA-värde och som hade problem med att kissa löpte mindre risk att ha prostatacancer i vävnadsproven än de som inte hade problem.

Visa merVisa mindre

DAGENS LUCKA 🎅🏼

Krönikor

Axelsson: "Vi måste hålla på våra traditioner"

Krönika Tradition Julen är en härlig högtid och tradition men det finns de som önskar att julen börjat tidigare och varat längre. De som tjänar pengar på den. Men börja inte tumma på julen för tidigt. lördag 9/10 16:30

Konsumentfrågan

Kan jag reklamera min frisyr?

Konsument Konsumentfrågan. Kan man reklamera en frisyr man inte är nöjd med, måste man släppa in målaren mitt i vintern och får fotbollsskolan kräva betalning i efterhand? Konsumentrådgivare Cassandra reder ut.tisdag 9/11 16:36

Debatt

"Stärk välfärden rättskedjan och klimatomställningen"

Debatt Politik. Socialdemokraterna inför partikongressen. Sverige och Göteborgsregionen har stora utmaningar. Välfärden – vår gemensamma vård, skola och omsorg – måste bli starkare, tryggheten måste öka och en radikal klimatomställning genomföras. måndag 1/11 13:21