NÖJDA. Enligt trafikverket har trafiken har överlag flutit på bra efter enkelriktningen av Götatunneln. Längre restider har bland annat berott på olyckor på E6:an. Foto: Asbjörn Hanssen, trafikkontoret

Trots komplikationer – Götatunneln håller tidsplan

Nu har halva tiden av Götatunnelns enkelriktning gått. Om några veckor flyttar arbetet över till andra tunnelröret. Trots komplikationer i arbetet är planen att tunneln ska öppnas upp igen i december.

  • Publicerad 14:15, 13 sep 2018

Göteborgarna har förändrat sina resvanor efter Götatunnelns enkelriktning. Bland annat har trafiken på Oscarsleden österut mot Järntorget minskat med cirka 40 procent.

Även om många har följt rådet att välja lederna runt stan har både restider och trafikmängd ökat i centrum. Men Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket, menar att enkelriktningen i stora drag fungerat bra.

Läs också: Uppmaningen: Kolla appen innan du kör

– Det flyter på i stort normalt i trafiken. Vi har inte fått massa kundärenden som rör detta vilket tyder på att folk accepterar situationen som den är. De störningar som finns anser vi är ”normala” och främst betingade av den allt ökande biltrafiken i regionen och inte direkt kopplade till Götatunnelns enkelriktning. Vi har haft problem på E6. Men det har inte specifikt handlat om Götatunneln utan om en hel del incidenter med framförallt stillastående fordon. Göteborg har en hög andel tung trafik om man jämför med exempelvis Stockholm. Göteborg är ett logistiskt nav, säger Bertil Hallman.

Läs också: Efter enkelriktningen: "Det har fungerat förvånansvärt bra"

Byter rör vid månadsskiftet

Götatunneln har varit enkelriktad sedan i midsomras. Vid månadsskiftet september/oktober flyttar arbetet över från det södra tunnelröret till det norra. Trafiken kommer då ledas om till ”fel” rör, det vill säga det södra.

– I samband med rörbytet kan det bli några dagar innan trafikanterna vänjer sig. Det kan skapa lite oreda, säger Bertil Hallman.

Orsaken till att det inte går att ha dubbelriktad trafik i något av tunnelrören under arbetets gång har med miljö- ventilation- och säkerhetsskäl att göra.

Under enkelriktningen passar flera stora projekt på att utföra arbeten i och bredvid Götatunneln. Framförallt utför Trafikverket förstärkningar i tunneln eftersom Västlänken ska passera Götatunneln på två ställen.

Kommer hålla tidsplan

– Arbetet med förstärkningen löper på. Vi har haft vissa produktionstekniska utmaningar kopplade till gjutningen som gör att arbetena är något sena, säger Agneta Eklund, kommunikatör Västlänken.

Håller ni tidplanen till december?

– Vi följer löpande upp tidsplanen med vår entreprenör, och har ju de utmaningarna som är kopplade till gjutningen.

Finns det en risk att enkelriktningen av Götatunneln förlängs?

– Nej, tunneln kommer att öppnas igen i mitten av december. Om det skulle bli förseningar kräver det en omplanering och vi får komma tillbaka vid ett senare tillfälle. Men det blir i sådana fall ett antal år fram i tiden eftersom denna typ av avstängningar kräver väldigt lång planering för att man ska få trafiken att fungera på ett bra sätt, säger Agneta Eklund.

Någon vecka efter publicering meddelar projektet att de inte hinner klart med sitt arbete i Götatunneln.

Läs mer: Västlänken avbryter arbetet i Götatunneln

Belysning, styrsystem och skyltar

Utöver arbetet med Västlänken tar också fler projekt tillfället i akt för att utföra sina arbeten under Götatunnelns enkelriktning. Bland annat Trafikverkets underhållsavdelning.

– Trafikverkets underhållsarbeten går enligt plan. I etapp 1, som avser arbeten i det södra röret, utför vi arbeten på styrsystemet, belysningen och trafikstyrningsskyltarna. Samma typ av åtgärder kommer att utföras i etapp 2, men då i det norra röret. Avseende bommarna, så utförs temporära arbeten för att hantera den kommande trafikomläggningen då man avser att byta tunnelrör, säger Lars Olling på Trafikverket.

Hisingsbron bygger valv över E45

Även projektet Hisingsbron passar på att utföra arbeten framför tunnelns östliga sida.

– Vi har inget i dag som tyder på att vi inte håller våra tider. Vi kör enligt plan. Sedan är det ett tajt schema. Det behövs inte mycket, men jag tror att vi håller tiden, säger Robert Landström, en av byggledarna för Hisingsbron.

Vad är det för arbeten ni genomför?

– Det vi gjort under sommaren och sensommaren är att vi har grundlagt för det brostöd som ligger, det södra brostödet. Det ska ju vara ett på varje sida och ett i mitten. Vi har gjutit bottenplattan och fortsätter nu med att bygga upp stödet där vi börjar med själva valvet över E45:an, säger Robert Landström.

I mitten av december planeras Götatunneln öppna upp båda sina rör för trafik igen.

Planera din resa

Götatunnelns enkelriktning fortsätter alltså fram till mitten av december, och fram tills dess är uppmaningen från Trafik Göteborg oförändrad:

– Planera din resa, åk gärna kollektivt och välj gärna att köra på andra tider än i rusningstrafik – om det nu är möjligt.

– Ladda ned Trafiken.nu-appen, där det bland annat finns en realtidskarta som visar det aktuella trafikläget.

Källa: Trafiken.nu

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG