Trots krisen: Angereds sparkrav mildras

Sparkravet på Angereds stadsdelsförvaltning mildras – från 100 miljoner kronor till cirka 88,5. Det innebär bland annat att två dagliga verksamheter och en träffpunkt för äldre räddas. Men ekonomin är fortfarande i kris.

  • Publicerad 13:18, 13 mar 2018

LADDA NER VÅR APP: Iphone Android

Angereds ekonomi befinner sig i en akut kris där stadsdelens individ- och familjeomsorg gick back med 8,5 miljoner kronor – bara under januari. Stadsdelen som helhet visade samma månad ett underskott på 4,5 miljoner kronor.

LÄS MER: Kris: Angered backar över fyra miljoner - bara i januari

I förvaltningens handlingsplan föreslogs därför åtgärder motsvarande över 100 miljoner kronor för 2018.

Efter ett extrainsatt nämndmöte i måndags stod det dock klart att sparkravet mildras med totalt över 12 miljoner kronor efter att stadsdelsnämnden valt att skjuta till pengar från det egna kapitalet.

Verksamheter räddas

Sparkravet mildras alltså till cirka 88,5 miljoner. Det ursprungliga förslaget om en nerbantning med 30 årsarbetare reduceras till 19.

– De svagaste grupperna ska inte drabbas. Verksamheter som mötesplatser för människor med funktionsnedsättning och skyddade boenden för kvinnor och barn som drabbats av våld i nära relationer är viktiga att bevara, säger Ali Moeeni (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

Tillskottet från nämnden innebär bland annat att att de dagliga verksamheterna Bergums fritidslantgård samt hunddagiset blir kvar.

Även Träffpunkten i Lövgärdet för personer över 65 år bevaras i nuvarande omfattning.

Noggranna uppföljningar

Störst blir besparingarna inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

– Det kommer att krävas en hel del arbete för att genomföra det här, så är det. Dessutom är medarbetarna i sektorn redan hårt belastade och hanterar komplicerade och tunga arbetsuppgifter varje dag. Men vi behöver hitta nya sätt att arbeta, vi har inget att välja på i det här läget, säger Arne Wiik, sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Det ekonomiska tillskottet från nämndens eget kapital kommer att skjutas till periodvis fram till och med juni. Därefter tas ett nytt beslut.

– Detta ska följas upp väldigt noggrant varje månad så att vi ser hur det går. Det handlar om att bli mer restriktiva med inköp och alltid titta en gång extra. Använder vi alla lokaler? Kan vi avvakta med kurser, konferenser och resor?, säger Ali Moeeni.

Kommer ni lyckas uppnå ekonomisk balans i slutet av året?

– Det hoppas jag, men jag har ingen kristallkula. Om vi är väldigt medvetna om den här situationen och väldigt vaksamma när beslut tas kan vi nå dit. Målet är att varje månad ska gå bättre än den innan.

LÄS MER: IFO i östra Göteborg ska spara 40 miljoner kronor

Angereds sparkrav

Inom sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder handlar huvuddelen av besparingarna om att se över biståndsbesluten. 

Sektor utbildning ska spara cirka 4,5 miljoner kronor istället för det ursprungliga förslaget på 10 miljoner. Fokus ligger på inköps- och anställningsrestriktioner samt på att inte anlita bemanningsföretag.

Sektor Äldreomsorg och hälso- och sjukvård ska spara cirka 2 miljoner kronor istället för det ursprungliga förslaget på 6 miljoner.

Sektor Kultur och fritid ska spara cirka 1,3 miljoner kronor. Bland annat senareläggs rekryteringen av fyra nya fältassistenter.

Ekonomi-, HR-, kommunikation- samt utvecklingsavdelningen ska tillsammans spara cirka 4,7 miljoner kronor, bland annat genom att vänta med att tillsätta vakanser. 

Totalt måste Angered spara cirka 88,5 miljoner kronor.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt!

Comments powered by Disqus.

Vi är GBG