PISA. Svenska elever presterar bättre i såväl matematik som i svenska och naturvetenskap jämfört med den senaste mätningen, från 2015. Foto: Gabby Baldrocco

Trots positiva trenden – svenska skolan inte likvärdig

Den positiva Pisa-trenden bland svenska elever håller i sig. Däremot har likvärdigheten i den svenska skolan inte blivit bättre. Den är fortfarande sämst i Norden.

  • Publicerad 16:45, 3 dec 2019

Jag tolkar det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, men det finns mer att göra.

Helene Odenjung (L). Foto: Markus Andersson

Pisa-mätningarna genomförs av organisationen OECD och visar hur svenska 15-åringars kunskapsnivåer står sig internationellt. Den senaste undersökningen som nu presenterats visar att Sverige i princip har återhämtat sig helt från den kraftiga nedgången i början av 2000-talet, med bottennotering 2012. Svenska elever presterar bättre i både matematik, naturvetenskap och läsförståelse jämfört med föregående mätning.

– Det är väldigt glädjande. Inte minst för alla elever, lärare och rektorer som jobbar med detta dagligen. Det har varit ett hårt arbete för att detta ska komma till stånd. Inte minst med alla skolreformer som gjordes under Jan Björklunds tid, säger skolkommunalrådet Helene Odenjung (L).

Betyder det här att ni kan satsa på annat i stället?

– Jag tolkar det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, men det finns mer att göra. Vi i Liberalerna tycker att staten behöver ta över ansvaret för skolan. Vi har fortfarande stora skillnader inom skolan som kommer ta tid innan vi kan räta ut.

Även om den positiva trenden håller i sig är just likvärdigheten något som inte har förbättrats. Svensk skola är minst likvärdig i Norden och gapet mellan skolor med olika socioekonomisk elevsammansättning ökar.

– Det är en besvikelse. Lokalt kan vi se att Göteborg är en segregerad stad och det slår igenom på skolan. Vi måste fortsätta ha fokus på kunskapsuppdraget och ha en tydlig styrning och ledning som jobbar likvärdigt över staden, säger Helene Odenjung.

Flera undersökningar visar att erfarna och behöriga lärare kan göra stor skillnad på skolor som har det tuffare. Den bilden delas av Helene Odenjung.

– Resultaten lyfter och eleverna känner att läraren tror på dem. Det betyder mycket.

Hur lockar man duktiga lärare till skolor som har det tuffare?

– Det handlar mycket om arbetsmiljöfrågor. Vi har jobbat med lönesatsningar och behöver fortsätta med det. Vi måste avlasta lärare så de får vara just lärare. Fler lärarassistenter som kan jobba administrativt och fler specialpedagoger till exempel. Det behövs mer ekonomiska statliga insatser, säger Helene Odenjung.

Hur mycket säger Pisa-resultaten om den svenska skolan egentligen?

– Det är en av flera bilder. Jag har jagat de här siffrorna sedan de första rapporterna kom för tjugo år sedan när resultaten gick kraftigt nedåt. Tidigare skolpolitiker har negligerat dem. Det har varit ett stort problem. Att inte mäta kunskapsresultat och inte sätta in insatser tidigt har gjort eleverna en otjänst. Det ska vi inte göra om. Det måste också finnas utmaningar för dem som har lätt för sig. Den bredden måste skolan klara, säger Helene Odenjung (L).

Fakta

PISA mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Totalt 600 000 15-åringar deltog i PISA 2018. I Sverige deltog 5 500 elever i 207 grundskolor och 16 gymnasieskolor. Kunskaperna mäts inom:

Läsförståelse. PISA 2018: 506 poäng. PISA 2015: 500 poäng. PISA 2012: 483 poäng. OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 487 poäng. Bara fyra OECD-länder har nu statistiskt säkerställt högre resultat än Sverige, däribland Finland.

Matematik. PISA 2018: 502 poäng. PISA 2015: 494 poäng. PISA 2012: 478 poäng. OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 489 poäng.

Naturvetenskap. PISA 2018: 499 poäng. PISA 2015: 493 poäng. PISA 2012: 485 poäng. OECD-genomsnittet i PISA 2018 är 489 poäng.

Trafiken – minut för minut

KONSUMENT GÖTEBORG

Vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa?

Konsument. Måste jag betala ersättning för leveranshinder och hyra, vad är Konsumentverket och vad är konsumentvägledningen egentligen och vad gäller när flygbolaget ställer in min planerade resa? Konsumentrådgivare Cassandra Larsson reder ut. söndag 24/5 12:00

DEBATT

"Våld i nära relation under pandemin"

Debatt. Det är kärva tider i världen och det är kärva tider för var och en av oss. Vi rekommenderas isolering, försiktighet och social distansering. Att arbeta hemma och ha digitala träffar är vanligt men...lördag 23/5 15:00

KRÖNIKOR

Jernberg: Så lyckas du med videomötet

Retorik. I coronans spår med mycket hemmaarbete och social distansering har videomötena blivit mer regel än undantag. Perfekt tycker en del, svårt tycker andra. måndag 25/5 12:00

QUIZ

QUIZ: Vad betyder nyorden?

35 ord har skapats eller blivit vanligare under 2019 Animoji, deepfake, popcornhjärna och dra åt helvete-kapital är exempel på ord i Språkrådets nyordslista för 2019. Men vet du vad orden betyder?fredag 27/12 11:57