Maktlös. Anette Bernhardsson, ordförande i Västra Frölunda Naturvårdsförening, ser inte hur den ideella föreningen själva ska kunna finansiera skötseln av Highland cattle-korna på Välen under vintrarna. Foto: Privat

Trots protester: Ingen ljusning för korna på Välen

Trots massiva protester står park- och naturförvaltningen fast: De kommer inte längre att betala för korna på Välen. Nu kan den ideella naturvårdsföreningen tvingas avliva djuren.

  • Publicerad 05:30, 4 jan 2022

Jag ser inte ett slut på den här historien här och nu. Det kan hända att frågan behöver tas vidare upp till kommunfullmäktige.

Efter den 31 oktober i år kommer park- och naturförvaltningen inte längre att betala för skötseln av de tio highland cattle-korna i Välens naturreservat.

Istället hamnar kostnaden på omkring 700 000 kronor för skötsel och vinterbete på Västra Frölunda naturvårdsförening.

Det skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande som publicerades den 28 december.

Förvaltningen har under hösten undersökt möjligheterna att ha kvar korna, men nu landat i att det inte finns några alternativ.

Framtiden hotad för korna på Välen

"Förstår inte"

Man hänvisar till den så kallade likställighetsprincipen som gör att kommunen inte kan särbehandla Västra Frölunda naturvårdsförening.

Detta trots att man tidigare betalat för korna under de 30 år som de funnits på Välen.

Anette Bernhardsson, ordförande i föreningen, är förtvivlad.

– Jag förstår inte detta överhuvudtaget, politikerna har ju varit med oss hela tiden och så får vi plötsligt det här beskedet.

Hon menar att man nu riskerar att behöva avliva korna.

Politisk fråga

AnnaSara Perslow (C), ordförande i park- och naturnämnden, menar att pressutskicket kom olyckligt under julen.

– Jag har inte läst den här informationen. Vi kommer att få upp detta som en infopunkt på nästa presidiemöte. Det är ett delegationsärende, men nu har vi landat i en situation där vi som nämnd kommer att behöva ta upp det.

Hon menar att man fortfarande försöker hitta en lösning för att korna ska kunna vara kvar.

– Jag ser inte ett slut på den här historien här och nu. Det kan hända att frågan behöver tas vidare upp till kommunfullmäktige.

Vi är GBG