Trots protester: Klartecken för hospice i Hovås

Bygget av bostäder och hospice i Hovås blir av. Det stod klart i onsdags förra veckan efter att kommunstyrelsen och byggnadsnämnden godkänt och antagit detaljplanen. Det rapporterar P4 Göteborg.

  • Publicerad 05:30, 20 mar 2019

Vägen fram till beslutet om att anta detaljplanen för bostäder och hospice vid Fjordvägen i Hovås har kantats av protester från närboende som vill slå vakt om den äng som är tänkt att bebyggas.

Läs även: Framtida Askim i förhandling

Ett argument mot byggandet av hospicet som spädde på debatten för några år sedan var att skolbarn inte skulle behöva tänka på döden när de passerade på sin väg till skolan.

Detta uttalande fick flera närboende att reagera och protestera mot den typen av kritik.

Läs även: Hovåsbor: Hospiceprotesterna handlar inte om döden

Men som P4 Göteborg var först med att rapportera har nu kommunstyrelsen gett klartecken för att ett hospice och bostäder vid Fjordvägen i Hovås ska byggas.

Den bakomliggande anledningen till byggandet av hospicet är att Stiftelsen Änggårdens Hospice måste flytta sin verksamhet från Lillhagsparken.

I planen föreslås byggandet av 16 nya bostäder i form av ett- eller tvåvåningshus samt en byggnad avsedd för vårdverksamhet.

Beslut. Efter mycket debatt och en lång process får nu bygget av hospicet i Hovås grönt ljus. Foto: Innerstadens Arkitekter AB

Hospice

Hospice är en fristående vårdenhet med inriktning på vård i livets slutskede. Änggårdens hospice ligger idag i Lillhagsparken men måst omlokaliseras på grund av att byggnaden de befinner sig i ska rivas för att ge plats åt nya bostäder.

Om den nya detaljplanen för vård antas i kommunfullmäktige kan den nya byggnaden ge plats åt Änggården.

Vi är GBG

    Vi är GBG